Et digitalt og dynamisk værktøj, der understøtter læring på tværs i sundhedsvæsenet

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Rasmus Grønborg
Stilling: 
Student
Firma/organisation: 
Danske Regioner
E-mail: 
rar@regioner.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Trine Petersen
Stilling: 
Seniorkonsulent
Firma/organisation: 
Danske Regioner
E-mail: 
tpe@regioner.dk
Navn: 
Marlene Willemann Würgler
Stilling: 
Chefrådgiver
Firma/organisation: 
Danske Regioner
E-mail: 
mww@regioner.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvorfor går der i gennemsnit 17 år inden evidensbaseret viden er implementeret i sundhedsvæsenet?
2: 
Spredning af gode erfaringer kan og skal lettes
3: 
Vi skal stimulere gennemsigtighed og viden omkring hvad der virker – og hvad der ikke virker

Baggrund og motivation

I sundhedsvæsenet står vi ofte over for at skulle finde løsninger til en given udfordring eller metoder til at nå et givet mål. Hvis man i den proces skal undgå at genopfinde dybe tallerkener, skal det være muligt på en relativ nem måde at skabe overblik over eksisterende løsninger. Det skal være muligt at finde ud af, hvilke metoder der tidligere er afprøvet, hvilke resultater de har givet og hvilke erfaringer der er gjort.

Hvis det skal være muligt at lave en sådan afdækning, kræver det, at erfaringer, resultater og metoder er let tilgængelige. Hvis det ikke er let tilgængeligt, kan det være en meget stor opgave at skulle prøve at indsamle og få overblik over erfaringerne. I det lys kan det være en mere overskuelig opgave at udvikle en metode selv, velvidende at der formentlig er andre, der har udviklet den samme eller noget bedre et andet sted i sundhedsvæsenet tidligere.

Hvis data på resultater og metoder er tilgængelige, kan aktørerne ud fra dette foretage et valg på et nuanceret grundlag, lave de tilpasninger til lokal kontekst som findes ønskelige og derefter bygge videre på andres erfaringer fremfor at opfinde nye dybe tallerkener. Det kan stadig vælges at udvikle egen løsning, men i givet fald gøres dette af en anden årsag, end at andres løsninger, data, erfaringer og metoder er svært eller ikke tilgængelige.

Hvis alle aktører skaber gennemsigtighed om processer og resultater undervejs, uanset om disse karakteriserer succes, fiasko eller noget midt imellem, vil det give et godt grundlag for videnspredning.

Portalen VIS.dk er et forum for videnspredning i sundhedsvæsenet og er netop funderet på gennemsigtighed. Fx er spørgsmål og svar til processer synlige, så top performerne ikke behøver gentage de samme svar bilateralt. Viden kan dermed på kontinuerlig vis udvikle sig over tid og med stor gennemsigtighed og til gavn for relevante aktører. VIS.dk er således for processer, hvad data er for resultater. 

Om VIS.dk

VIS.dk – forum for videnspredning i sundhedsvæsenet er en fælles løsning for hele sundhedsvæsenet, dvs. for alle aktører, der arbejder i eller med sundhed og sundhedsvæsenet. Herunder også studerende indenfor sundhedsområdet.

Principper bag VIS.dk:

  • VIS.dk hviler på visionen om optimal videnspredning, hvorfor der er høj grad af gennemsigtighed i mange af elementerne.
  • Det er udviklet med høj grad af brugerinvolvering. Stort set alle faggrupper har således været med til at give input på rammer, funktioner og design.
  • Udveksling af al slags viden bygger på tillid. Derfor skal alle, der ønsker en profil på VIS.dk, være virkelige personer og anvende deres rigtige og fulde navn
  • Ét sundhedsvæsen: De ansatte på Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital er kollegaer med de ansatte i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.
  • Portalen udvikles løbende i forhold til feedback og behov.

Brugen af VIS.dk er lille i forhold til potentialet, om end der er voksende aktivitet, primært i lukkede netværksgrupper. Potentialet er stort, såfremt aktørerne i højere grad ser meningen i at skabe større gennemsigtighed i deres processer, projekter og forbedringsinitiativer