Fremtidsværkstedet for telemedicinske løsninger

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mette Lindstrøm
Stilling: 
Teamleader
Firma/organisation: 
Danske Regioner
E-mail: 
mld@regioner.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
De 5 regioner
Navn: 
Regionernes sundheds-it
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er fremtidens scenarier for den telemedicinske kommunikation mellem hospitalet, almen praksis, kommunen og borgeren ved brugen af videokommunikation?
2: 
Hvad ser de implicerede parter af muligheder? Hvad er gevinsterne? Hvad er de primære udfordringer?
3: 
Hvilken infrastruktur vil vi benytte?

Baggrund og motivation

Regionerne er i gang med en række telemedicinske projekter, der spænder mellem mindre lokale projekter med få involverede klinikere og borgere til store storskalaforsøg for udvalgte patientgrupper. Nogle projekter gør brug af avanceret måleudstyr mens andre omhandler selve kommunikationen mellem de involverede parter. Med oplægget ønsker vi at sætte fokus på sidstnævnte med udgangspunkt i videokommunikation. Det er ikke selve den tekniske løsning (evt. MedComs videoknudepunkt), der er det primære fokus, men de ændrede kommunikationsveje for både hospitalsansatte, praktiserende læger, kommunale aktører og ikke mindst borgeren, der skal i centrum.

 

Beskrivelse

Telemedicin bliver gang på gang nævnt som en af løsningerne på de sundhedsmæssige udfordringer Danmark står over for med en aldrende befolkning og et stigende antal kronikere. Samtidig skal borgeren sættes i centrum, hvilket stiller krav til både regioner, kommuner og almen praksis om en mere koordineret indsats.  Oplægget skal derfor sætte fokus på muligheden for anvendelse af videokommunikation mellem de involverede parter med formålet om at sætte borgeren i centrum. ”Fremtidsværkstedet for telemedicinske løsninger” er derfor et oplæg, der skal sætte fokus på gevinster og udfordringer i kommunikationen mellem aktørerne.  

 

Herudover overvejes det, om Det interregionale billedindeks (IBI) skal benyttes som infrastruktur til telemedicin i form af delingen af billeder fra Sårjournalen mellem sektorer. Dette kan blive en del af oplægget.

 

Indlægget

Indlægget vil foregå som en form for live rollespil, hvor en hospitalsansat, en almen praktiserende læge, en kommunalaktør og en borger ”afprøver” telekommunikation mellem de involverede aktører. Oplægget skal indeholde de forskellige aktørers ønsker til fremtidens telemedicinske løsninger.