Automatisering af patientlogistik - er hospitaler servicemindede nok?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Nikolaj Holm Bramsen
Stilling: 
Account Manager
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Mikkel Harbo
Stilling: 
Director, Business Development
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Navn: 
Lars Ganzhorn Knudsen
Stilling: 
It-projektchef
Firma/organisation: 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan bliver patienter mere selvhjulpne i forbindelse med et hospitalsbesøg?
2: 
Hvilke fordele opnår både patient og sygehus ved at understøtte patientlogistik med it?
3: 
Hvordan løsningen bygger på RSI’s pejlemærke 2 for godt sygehusbyggeri samt understøtter alt fra et hospital til en hel region.

Hospitaler skal være mere servicemindede

Er hospitaler gode nok til at byde patienter og besøgende velkomne? Er den generelle service på hospitaler passende? I et samfund, hvor borgerne bliver mere og mere selvhjulpne og digitale, der halter hospitalerne bagud. Det mærkes tydeligt det øjeblik man træder ind på et hospital – der er utrygt, forvirrende, komplekst og man møder ikke en altid en ”serviceminded” organisation.

De enkelte hospitaler har ikke nogen ensretning i måden hvorpå man tager imod patienter. De er desuden unikke i forhold til, at der er så mange forskellige vejvisningsforløb. Patienterne ankommer fra forskellige steder, inde på hospitalet har de forskellige behandlingsforløb og hvert deres flow rundt på hospitalet. Det er en kompleks problemstilling.  Situationen er i dag er således, at patienter ofte må forstyrre personalet og spørge om vej, fordi skiltningen på hospitaler ikke understøtter den komplekse problemstilling. Patienterne bryder sig ikke om at forstyrre personalet. Patienterne kommer af den årsag for sent til vigtige aftaler eller sidder måske og venter i det helt forkerte venteværelse. Frem for alt skaber det frustration for patienterne og skaber yderligere stress i en ofte i forvejen utryg situation.

Løsningen kan være it-understøttelse

Visionen for dette projekt er at gøre hospitalsbesøg til en bedre oplevelser for både patienter og besøgende. Et godt og roligt besøg (i disse tider med øget ambulant aktivitet) er vigtig for patienterne og derfor centralt for hospitalerne. Automatisering og it-understøttelse af vejvisning på hospitaler er med til at sikre, at patient, personale og besøgende ledes trygt frem til den ønskede destination. Mange oplever hospitaler som værende uoverskuelige og svære at finde rundt på. Udfordringen med at finde vej bliver ikke mindre af, at man ofte er lidt nervøs eller spændt, når man skal på hospitalet. Via intelligent, digital vejvisning med forskellige typer af skilte, visninger og interaktionsmuligheder er det lettere selv at finde vej. Dette giver færre forstyrrelser af personalet, hvilket er én af de primære stressfaktorer blandt det kliniske personale. Den besøgende/patienten oplever større tryghed og vil i højere grad komme til tiden.

Ved at muliggøre vejvisning samt skabe bedre services/information til patienterne frigøres ressourcer i sundhedssystemet. Der skabes større forudsigelighed og gennemsigtighed, som gør det lettere at tilrettelægge arbejdsgange for personalet og koordinere behandlingsforløb for patienterne. Netop udfordringen med at få tilrettelagt og effektiviseret hospitalslogistikken gør sig gældende på de fleste hospitaler. Med fokus på denne udfordring og patientens behov er udviklet en løsning, hvor målet er, at guide patienten sikkert fra hjemmeadressen, til rette afdeling på hospitalet og hjem igen.

Det er ikke blot vigtigt, at løsningen kan guide brugere til destinationer, det er også af afgørende betydning, at brugerne er selvhjulpne. Dette er borgere så småt ved at være vant til via andre offentlige ydelser. Erfaringer fra hospitaler viser, at når fx besøgende ikke selv kan finde vej, henvender de sig til det personale, de kan finde. Det resulterer i mange daglige forstyrrelser af fx læger og sygeplejersker, der hives ud af deres arbejde for at vise vej.

Indlæggets primære fokus

I indlægget kan interesserede høre mere om, hvordan en konkret, nyudviklet løsning kan være med til at afhjælpe ovenstående problemstillinger. Løsningen tager udgangspunkt i forskning og sætter brugeren i centrum. Med afsæt i referencearkitekturen og en central informationsbus opnås mulighed for at opdatere ruteberegner, steddatabase m.v. centralt, hvorefter ændringerne bliver gennemgående.