E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lars Kayser
Stilling: 
Lektor
Firma/organisation: 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
E-mail: 
lk@sund.ku.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Richard H. Osborne
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
Deakin University, Melbourne, Australien
Navn: 
Ole Nørgaard
Stilling: 
Cand.scient.san.publ
Firma/organisation: 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Navn: 
Andre Kushniruk
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
School of Health Information Science, University of Victoria, Canada
E-mail: 
andrek@uvic.ca
Navn: 
Paul Turner
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
eHealth Services Research Group, University of Tasmania, Australia
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Sundhedskompetence bør udvides med konceptet eSundhedskompetence i det digitaltbaserede sundhedsvæsen
2: 
Anvendelse af eSundhedskompetence kræver metoder til at måle den
3: 
Viden om patientens og borgerens eSundhedskompetence kan være vejen til målrettet at hjælpe den enkelte via skræddersyede tilgange

Baggrund og motivation

Sundhedskompetence eller Health literacy udsprang af Ottawa charteret for sundhedsfremme i 1986 (1) og er ved at få en tiltagende betydning for vores forståelse af, hvordan vi kan skabe bro mellem patienter og borgere og de institutioner, der tilbyder sundhedsydelser som sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og behandling. Der er fokus på hvordan vi som mennesker bliver i stand til at tage beslutninger og vurdere forhold omkring vores helbred livet igennem for at sikre en høj livskvalitet.

Med den tiltagende digitalisering af samfundet sker mere og mere via elektroniske medier, og det er derfor nødvendigt, at vi i vores design af løsninger og i vores kommunikation med borgere og patienter tager denne digitale dimension i betragtning. Normann og Skinner forslog i 2006 (2) at inddrage konceptet eHealth literacy, der kan oversættes til eSundhedskompetence, og der har siden pågået en del forskning for at kunne måle og operationalisere dette koncept til gang for brugerne. Nye arbejder peger på, at det oprindelige koncept ikke tager højde for web 2.0 (3).

 

Beskrivelse

Under ON’s phd-projekt er der udviklet et nyt koncept for eHealth Literacy i samarbejde med RHO. Konceptet består af følgende syv domæner præsenteret ved eSundhedsobservatoriet i 2012 ved RHO:

 “1. Handling information

2. Knowing about one's own health

3. Motivated to engage with digital services

4. Know how to engage with information and systems

5. Feel safely in control of data and system

6. Access to digital services that work

7. Digital services that suit individual needs”

På baggrund af de syv domæner udarbejdes nu et instrument til at bedømme brugernes eSundhedskompetence. Spørgsmål skabes ud fra de mere end 300 udsagn, der ligger til grund for de syv domæner. Spørgsmålene skabes samtidig på dansk og engelsk i en unik proces, der sikrer, at det færdige spørgeskema vil være oversætteligt til flere sprog og under konstruktionen tages der hensyn til de dobbelte betydninger, som ord kan have.

Indlægget

Vi vil præsentere status for udviklingen af spørgsmålene, hvor der foreligger et tosproget simultant designet bruttosæt af spørgsmål. Det vil blive diskuteret, hvordan dette sæt vil kunne afdække behov og give indsigt i brugernes forudsætninger.

Til sidst vil det blive vist og diskuteret, hvordan denne model kan anvendes ved design af digitale sundhedstjenester for at sikre, at løsningerne tilgodeser brugernes forskellige kompetenceniveau. Det vil også blive diskuteret, hvordan vi planlægger at kombinere måling af patienters og borgers eSundhedskompetence med etablering af paneler af brugere. Panelerne vil indgå i en ny model, som kan bruges af designere af fremtidens digitale sundhedssystemer.

 

Referencer

  1. Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva, World Health Organization, 1986
  2. Norman CD, Skimmer HA. eHealth Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked World. J Med Internet Res. 2006 Apr-Jun; 8(2): e9.
  3. Norman CD. eHealth Literacy 2.0: Problems and Opportunities with an evolving Concept. J Med Internet Res. 2011 Oct-Dec; 13(4): e125.