Sundhedsjournalen: Kompleks løsning sikrer enkel adgang

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anne Werner Løhndorf
Stilling: 
Chef for Web og kommunikation
Firma/organisation: 
sundhed.dk
E-mail: 
alo@sundhed.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jens Rastrup
Stilling: 
Projektleder på sundhedsjournalen
Firma/organisation: 
sundhed.dk
E-mail: 
jra@sundhed.dk
Navn: 
Jens Rahbek
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
jrn@medcom.dk
Navn: 
Helle Hestehaven
Stilling: 
FSA
Firma/organisation: 
Region Nordjylland
E-mail: 
hebeh@rn.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Det er jo bare en knap. Få unikt indblik i kompleks opgave med at sikre enkel adgang for sundhedsfaglige brugere - på tværs af kilder, implementeret i lokale epj-systemer med patienten i konteks
2: 
Sundhedsjournalen er første løsning, der håndterer datasikkerheden ved brug af de nationale sikkerhedskomponenter (BRS, NS).
3: 
Næste skridt er, at kommunerne kommer med – om sundhedsjournalen version 2.0.

Baggrund og motivation

I december lancerede sundhed.dk Sundhedsjournalen til borgere og sundhedsfaglige brugere. Brugertal viser, at borgerne har taget Sundhedsjournalen til sig, og det bedre overblik over tilgængelige data har ændret brugsmønstret på sundhed.dk. Sundhedsjournalen til sundhedsfaglige brugere er i brug i tre regioner, der har implementeret en knapløsning til Sundhedsjournalen, og de første brugere er på. Den første praksisleverandør har udviklet en knapløsning, der dog endnu ikke er i produktion.

 

For borgeren betyder implementeringen af Sundhedsjournalen, at det er muligt at få et større indblik i egne kontakter med sundhedssektoren. Formålet med Sundhedsjournalen til sundhedsfaglige at give et klart overblik over tidligere behandlinger og undersøgelsesresultater foretaget af andre sundhedsprofessionelle, når disse data ikke fremgår af den lokale EPJ. Dette vil i høj grad være nyttigt i situationer, hvor patienten indgår i et komplekst udrednings- og behandlingsforløb på tværs af regions- og sektorgrænser, eller hvor patienten er ude af stand til selv at supplere den sundhedsprofessionelles oplysninger.

 

Sundhedsjournalen er et RSI-pejlemærker, og løsningen er resultatet af et fællesoffentligt samarbejde. Sundhedsjournalen er overgået til systemforvaltning i Region Nordjylland og drift i sundhed.dk (efter RSI’s styringsmodel). Projektet har strakt sig over 2 år, og den primære opgave har bestået i at afklare, hvordan man kan skabe enkel adgang med en sikker løsning, der anvender nye nationale sikkerhedskomponenter, og trækker data fra forskellige nationale kilder. Sundhedsjournalen er gået forrest i afprøvning af de nye nationale sikkerhedskomponenter.

 

Indlægget

 • Hvordan går det med sundhedsjournalen?

  Kort præsentation af løsningen og status på brug.

 • Er det ikke bare en knap eller et link?

  Sådan ser det ud for brugeren, der blot klikker på link i eget epj og ender i Sundhedsjournalen med en patient i kontekst. Kompleksiteten og mængden af afklaringerne bag er større end som så. Om at bygge en knap, der kan implementeres i epj-systemer og lægepraksissystemer og give sikker adgang til forskellige nationale kilder.

 • Hvordan er i-sikkerheden håndteret?

  Om sikkerhedsmodellen, brug af nationale sikkerhedskomponenter, krav fra Datatilsynet og manuel audit.

 • Hvordan ser fremtiden ud for sundhedsjournalen?

  Fra sundhedsjournalen version 1.0 til version 2.0 – kommunerne skal med.