Kan den akutte seniorpatient holdes i hjemmet?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Christian Backer Mogensen
Stilling: 
Specialeansvarlig, overlæge og forskningslektor
Firma/organisation: 
Akutcenter, Sygehus Sønderjylland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Claus Kjærgaard Andersen
Stilling: 
Senior Architect
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Firma/organisation: 
Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner
Stilling: 
Praktiserende læger
Firma/organisation: 
Sønderjylland
Firma/organisation: 
Sygehus Sønderjylland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Erfaring fra ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderj.) med fokus på styrkelse af det tværsektorielle samarbejde samt at optimere behandlingsforløbet for den akutte, medicinske seniorpatient
2: 
Kan den akutte seniorpatient holdes i hjemmet? Hvad betyder det for det tværsektorielle samarbejde?
3: 
Praktiske erfaringer, herunder er teknologien moden og klar til telemedicin, samt hvordan oplever personale og borgere telemedicin som en del af behandlingstilbuddet?

Beskrivelse

Fra alle tre sektorer – praksis, kommuner og sygehuse – er der gode ideer til løsninger, men det kræver samarbejde på tværs af sektorerne og dokumentation for, hvad der virker og ikke virker. Det har det det sønderjyske ACCESS-projekt sat sig for at belyse. Projektet er et fælles sønderjysk projekt udarbejdet af de sønderjyske kommuner, almen praksis og Sygehus Sønderjylland, og er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

I projektet inkluderes borgere over 65 år med akut formodet medicinsk sygdom og hvor behandling ikke kan klares i hjemmet uden yderligere tiltag. Alle patienter tilbydes det kommunale akuttilbud, som enten er en akutplads på et plejecenter eller et akutteam tilknyttet patienten i hjemmet. Udover disse tilbud, der allerede eksisterer i dag, bliver patienter i projektet randomiseret i forhold til et af fire forskellige behandlingstilbud. I to af disse tilbud indgår der monitorering af borgeren i eget hjem og ved anvendelse af telemedicinsk udstyr, men i tæt tilknytning med sundhedspersonalet I de øvrige to er uden brug af telemedicinsk udstyr. 

ACCESS projektet har været i gang siden november 2013, og der har per 7. maj været 78 borgere igennem projektet.

Indlægget

Indlægget sætter fokus på hvilke tendenser der kan ses og hvilke erfaringer, der kan hentes godt 1 år efter starten af projektet.

Det præsenteres hvordan projektet overordnet set har fungeret, herunder inklusion af den akutte senior patient i projektet, de aftalte ansvarsfordelinger mellem sektorerne, og endelig hvad de firetilbud indeholder og hvilken opfølgning, der er foretaget af den akutte seniorpatient.

Præsentationen vil berøre de oplevelser og erfaringer, som er opsamlet i forhold til de fire tilbud, hvordan samarbejdet har været på tværs af sektorerne samt hvilke perspektiver, der er i forhold til tilbuddene. Og om der er indikationer på nye behov, hvis den akutte seniorpatient fortsat holdes i eget hjem.

Ydermere præsenteres de erfaringer, der er i forhold til brugen af mobile devices og telemedicinsk udstyr.

Baggrund og motivation: Kan den akutte seniorpatient holdes hjemme? 

Almen praksis har i dag udfordringer, når ældre har behov for akut udredning og en god plan fra en medicinsk speciallæge. I dag gives en kort indlæggelse, hvor diagnostik og behandling udfordres og tilbagemeldingen til almen praksis forsinkes. Det kan gøre patienten både mere forvirret og syg.

På sygehuset modtages akutte medicinske patienter, som måske kunne være håndteret ambulant, hvis de var kommet i dagstiden og umiddelbart tilset af en medicinsk speciallæge. Men det ville kræve, at nogen i patientens eget hjem fulgte op på den ambulante behandling.

Kommunerne forsøger at opstille alternativer til akut indlæggelse, f.eks. akutteams i hjemmene som i Haderslev og Sønderborg kommune eller akutpladser på plejecentre som i Aabenraa og Tønder. Men får patienterne dermed en optimal udredning og behandling?

Spørgsmålet er: kan vi gøre det bedre?