"Bor huller i siloerne" med SAM:BO og Shared Care Platformen

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Alice Skaarup Jepsen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
E-mail: 
asj@rsyd.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Birthe Mette Pedersen
Stilling: 
Sygeplejefagligdirektør Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Firma/organisation: 
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Navn: 
Anette Styrup Bang
Stilling: 
Chef for Senior
Firma/organisation: 
Vejle Kommune
E-mail: 
ANSBA@vejle.dk
Navn: 
Allan Nasser
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Fra hovedsporet SAM:BO (stafetmetoden) til Shared Care Platformen (flere samtidige forløb)
2: 
Involvering af patient og pårørende, mulighed for patienten og de pårørende at tage medansvar for forløbet
3: 
Samarbejde og dialog på tværs af fag og sektorer

Baggrund og motivation

I Region Syddanmark og de 22 kommuner har man erfaring for samarbejde, udvikling og implementering af elektronisk understøttelse af samarbejdet ved indlæggelse og udskrivelse, SAM:BO. Dette samarbejde er i gang med en yderligere videreudvikling bl.a. på baggrund af Kronikerprojekterne. Det er her Shared Care Platformen har sin opstart, bl.a. for kronisk syge, som har flere parallelle forløb ved forskellige sektorer, forvaltninger og ikke mindst klinikere. I dette komplekse felt, er der behov for et fælles redskab til understøttelse af samarbejdet omkring det enkelte forløb. En it-understøttelse som favner hele patientforløbet og dermed rækker ud over egen fagsystem og sektor.

Beskrivelse

SAM:BO er den tværsektorielle samarbejdsaftale vedr. indlæggelse og udskrivelse, som er it-understøttet via MedCom Standarderne. Den elektroniske og organisatoriske samarbejdsaftale har fungeret i fuld skala siden juni 2009. Det vil sige, det er en samarbejdsaftale, it-understøttelse og en organisering, hvor alle tre elementer er gensidig afhængige. SAM:BO medvirker til at sikre stafet-metoden for overlevering af patienter ”søm-løst” sektorerne imellem. Med øget fokus på bl.a. kronikere, kræftpatienter og personer med erhvervet hjerneskade, er der behov for et it-redskab til understøttelse af forløb, hvor der er mange forskellige aktører, tværfagligt som tværsektorielt, involveret. Aktørerne arbejder parallelt eller forskudt af hinanden, men hvor koordineringen og udvekslingen af information er altafgørende for kvaliteten af den behandling og indsats, der iværksættes. Som et ekstra element, er patient og pårørende en væsentlig part i Shared Care Platformen, med adgang til bl.a. egne data, aftaler og dermed kan få overblik over forløbet.

 Indlægget

I indlægget vil vi præsentere vores it-understøttelse af det tværsektorielle samarbejde hhv. SAM:BO og Shared Care Platformen, hvor vi giver et konkret indblik i, hvorledes de to systemer fungerer og supplere hinanden. Suppleret med samspillet mellem udviklingen, samarbejdet, organiseringen og implementeringen ift. SAM:BO, samt overvejelserne omkring udvikling og muligheder/begrænsninger ved Shared Care Platformen, herunder patient- og pårørende inddragelse.