En standardiseret elektronisk patientjournal i speciallægepraksis er muligt

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Finn Johannsen
Stilling: 
Praktiserende speciallæge i reumatologi
Firma/organisation: 
Furesø reumatologerne
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Ghita Ølsgaard
Stilling: 
Faglig leder
Firma/organisation: 
CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling region Midtjylland
E-mail: 
ghioel@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
1. En EPJ, der kun tilgodeser myndighedernes krav om kvalitetskontrol, uden at tage hensyn til den kliniske virkelighed, bliver ofte for kompleks.
2: 
2. Vi har dokumenteret, at kompleksiteten kan reduceres ved at lave en standardiseret EPJ funderet hos brugeren, som er direkte anvendelig i den daglige klinik
3: 
3. Vores EPJ’s enkle opbygning gør den til et dynamisk læringsredskab, hvor nye tests og kliniske retningslinjer kontinuerligt indarbejdes.

Baggrund

Der er mange forskellige forventninger til en EPJ. For lægen, der skal skrive journalen, ønskes effektivisering af arbejdsgangene. For Regionerne eller Sundhedsstyrelsen ønskes måling af kvaliteten. Derudover tilstræbes at data kan bruges i forsknings øjemed. En lægejournal i dag er i reglen ”fritekst”, men for at lette kommunikationen lægerne imellem, har man valgt en vis ensartethed i opbygningen. Imidlertid vil samme undersøgelse, eller behandling kunne benævnes forskelligt, hvorfor det kan være svært at genfinde og genbruge data. Ved indførelse af fælles standardplaner i EPJ vil man gennem ensartet struktur muliggøre datafangst og kvalitetskontrol, men samtidig bør det ikke medføre tab af funktionaliteten og papirjournalens overblik. For at bevare funktionaliteten mener vi, at det er vigtigt, at journalen er dynamisk, så den konstant kan ændres efter behov og ønsker fra brugerne og krav fra arbejdsgiverne og Sundhedsstyrelsen. Dette kræver, at den er funderet hos brugerne, eller i det mindste foregår i tæt samarbejde med brugerne.  Kravsspecificeringen til sundheds-IT systemer skal tage udgangspunkt i de funktionaliteter, som den fremtidige bruger forventer, hvilket kræver indsigt i den komplekse kliniske virkelighed, som systemet skal anvendes i.  Standardplanerne i en EPJ skal være dynamiske, så nye retningslinjer og guidelines hurtigt kan indarbejdes i systemet.

Beskrivelse

Formålet med vores projekt var at udforme en dynamisk elektronisk standard EPJ baseret på eksisterende standarder med udgangspunkt i speciallægernes erfaringer og ønsker, under samtidig hensyntagen til de forventelige krav i ”Den Danske Kvalitetsmodel”.

Som start på udarbejdelsen af standardjournalerne blev alle praktiserende speciallæger i reumatologi indbudt til at indsende de planer, de selv havde udarbejdet. Med dette som baggrund og de eksisterende vejledninger og kliniske retningslinjer, blev det første udkast til 15 standardplaner, der skulle dække det reumatologiske speciale, udarbejdet. Journalerne blev herefter sendt i høring blandt alle speciallæger i reumatologi. På et fællesmøde med repræsentation af halvdelen af de praktiserende reumatologer, blev standardplanerne gennemgået og ændringerne blev lavet i konsensus.

Efterfølgende blev journalerne evalueret over to dage. I evalueringen deltog læger med forskellige erfaringsniveauer og fra alle tre uddannelsesregioner. Den første dag var indlæring og øvelse i systemet og den anden dag var evaluering af alle journaler i systemet. Der var stor enighed om, at journalernes ensartethed blev betydelig forbedret, ligesom indholdet af journalen var forbedret. Det var det mest erfarne læger der fandt, at arbejdsprocessen blev let besværet, mens de yngre fandt, at der var blevet betydeligt lettere. De yngre læger fandt det meget gavnligt, at der var beslutningsstøtte i standardplanerne, hvilket kunne være en stor hjælp for dem i dagligdagen i forhold til at sikre kvaliteten i patientbehandlingen.

Indlægget

I indlægget præsenterer vi kort baggrund for projektet og metoden til udarbejdelse og evaluering af standardplanerne. Derefter vil vi præsentere en standardplan og hvorledes den kan bruges af den enkelte praktiserende speciallæge. Endelig vil vi afrunde med at give et bud på, hvilke perspektiver vi ser i forhold til anvendelse indenfor andre specialer og argumentere for at EPJ bør være brugerbaseret for at reducere kompleksiteten og øge anvendeligheden for alle parter.