EPITAL sundhed - vejen og redskabet til den proaktive borgernære sundhed

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Charlotte Dorph Lyng
Stilling: 
Projektleder, sygeplejerske
Firma/organisation: 
Center for sundhed og kultur, Lyngby-Taarbæk Kommune
E-mail: 
cdly@ltk.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jacob Sylvest Nielsen
Stilling: 
Centerchef
Firma/organisation: 
Center for borgernær service og digitalisering
E-mail: 
jsn@ltk.dk
Navn: 
Klaus Phanareth
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Epital.exe
E-mail: 
phanareth@gmail.dk
Navn: 
Søren Vingtoft
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Epital.exe
E-mail: 
soren@vingtoft.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Borgercentrisk esundhed giver det borgernære kommunale sundhedsvæsen en ny dimension
2: 
Gennem virtualisering og telemedicin kan sundhedsvæsenet flyttes radikalt ud til borgeren under forudsætning af, at den tilhørende sundhedsfaglige organisering er designet til at være borgercentrisk
3: 
Epitalet er ved at dokumentere en radikalt forbedret sekundær forebyggelse med kraftig reduktion af akutte indlæggelser for borgere med KOL til følge

Epitalet adskiller sig grundlæggende fra alle andre kørende udviklings- og konsolideringsprojekter i det danske sundhedsvæsen, herunder diverse telemedicinske og kronikerorienterede storskalaprojekter, der alle er konsoliderende ift. det eksisterende sundhedsvæsen. I Epitalet foretages et strukturelt redesign af sundhedsvæsenet for at skabe en mere tilgængelig, sammenhængende og effektiv sundhedsservicering gennem reorganisering og virtualisering gennem anvendelsen af e-sundhed. Sidstnævnte sker gennem anvendelse af de digitale muligheder, som eksisterer i dag, med henblik på at designe et genuint e-sundhedsvæsen fra bunden. 

Epitalet er baseret på anvendelse af 6 grundlæggende principper i et tæt samspil med hinanden: 

  1. En individualiseret digital forløbsplan til borgeren/patienten baseret på evidens (evidensbaseret viden skal sikres effektiv anvendelse i sundhedsfaglig praksis) og udtrykt gennem planlagte og udførte ydelser. Den enkelte borgers plan kan tilgås af alle relevante sundhedsaktører, i det omfang borgeren ønsker det, og er derigennem nøglen til at sikre effektiv koordination, kontinuitet og samordnet planlægning i (komplekse) patientforløb. 
  2. Den enkelte borgers helbredstilstand kan monitoreres primært af borgeren selv og data deles med alle implicerede parter og tolkes standardiseret i en sygdomsspecifik kontekst. 
  3. Borgeren bliver ”empowered” dels gennem adgang til services og digitale værktøjer, der styrker vedkommendes muligheder for at handle og tilegne information (læring) ift. egen sundhed og/eller sygdom.  I den forbindelse ejer borgeren sine egne sundhedsdata og stiller dem til rådigheder for de parter, der skal rådgive og evt. behandle borgeren. Health literacy og E-Health Literacy er vigtige elementer desangående. 
  4. e-Sundhedsvæsenet er organiseret enstrenget og sektorneutralt, således at enhver borger kan opkoble sig til sundhedsvæsenet 24/7, styret ved behov. Der etableres call-centre og bagvedliggende, specialiserede services, der kan tilgås rettidigt gennem call-centrenes gatekeeper- og visitationslignende funktion
  5. En virtuel organisering  baseret på en adækvat digital infrastruktur, der sammen med den sundhedsfaglige reorganisering flytter sundhedsvæsenet ud mod borgerens hjem og samtidigt sikrer den nødvendige indsats ved ”point of care, online, on time” 
  6. Al udvikling i Epitalet foregår med forskningsbaserede metoder og dermed under kontrollerede forhold  

Epitalet i Lyngby-Taarbæk Kommune har gennemløbet en projektfase i 2011-12 og gik i drift i 2013. Driften har været igennem en konsolideringsfase, hvor der gennemført hjemmemonitorering og udført forebyggende indsatser for 32 borgere med svær KOL.

Epitalet har kørt steady state i en periode på seks måneder, som er blevet evalueret. Evalueringen viser dels antallet af aktiviteter i et virtualiseret eSundhedsvæsen, herunder forskellige karakteriska ved involveringen af læger og sygeplejersker i de forebyggende indsatser, der adskiller sig fra den traditionelle, sektoropdelte organisering. Derudover viser studiet, at borgere er i stand til gennem den tilhørende empowerment at selvbehandle sig i stigende grad. Det tyder på, at Epitalet har forebygget mere end 70% af det antal indlæggelser, som man ellers kunne have forventet hos denne gruppe borgere.

Resultaterne, som i skrivende stund er ved at blive færdigbehandlet, vil bliver præsenteret i detaljer ved konferencen.