Integrated Care, den gode historie om et samarbejdsprojekt

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Charlotte Bentsen
Stilling: 
Projektchef
Firma/organisation: 
Integrated Care
E-mail: 
chabe@odense.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jesper Nielsen
Stilling: 
IT arkitekt
Firma/organisation: 
Odense Kommune
E-mail: 
Jnie@odense.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Integrated Care har skabt en unik samarbejdsform til gav for patienten og de sundhedsfaglige.
2: 
Komplekse projekter lykkes når projektet får den fornødne fokus. Her gælder det både økonomi og ledelse.
3: 
Der er et stort ønske bland alle aktører i sundheds branchen om at arbejde sammen på nye måder, og tænke innovativ.
  • Hvordan bidrager sundheds-it til at fremme eller mindske samarbejde omkring borgene/patienterne?

Integrated Care underbygger et optimalt patient forløb bl.a. med en fælles platform, hvor alle sundhedsfaglige har en fælles platform til deling af informationen. Denne fælles platform sikrer, at de sundhedsfaglige alle har de samme relevante oplysninger til rådighed. Planer giver mulighed for dialog mellem de forskellige aktører. Konkrete aftaler mellem de forskellige sundhedsaktører indgår i planen. Elektroniske notifikationer sendes til relevante samarbejdspartner, der følger op på aftaler via planen. 

  • Hvordan kan integration mellem sundheds-it-systemer levere bedre service til borgerne og/eller de sundhedsprofessionelle?

Stratificeringsprocessen, hvor der anvendes data fra mange kilder er afgørende for at nå de rigtige patienter (i stedet for at patienter kontakter lægen i tilfældig rækkefølge, tages i projektet aktiv kontakt til de patienter, der vurderes at have en høj risisko). Der er gode erfaringer med stratificeringsmodellen og projektet har en ”hit rate” på 75  % 

De faglige grupper udarbejder en model for stratificering af risikopatienter baseret på kendt viden:

                                          i.    Patientforløbsprogrammer, herunder regionale/lokale aftaler

                                         ii.    Kliniske/faglige vejledninger (nationale anbefalinger)

                                        iii.    Erfaringer fra hverdagspraksis i arbejdet med målgruppen

På det grundlag skal de to faglige grupper opnå enighed om, hvilke indikatorer, der er afgørende for en risikoinddeling af hver målgruppe.

Samarbejdet via den fælles elektroniske platform (IC handleplanen) bidrager til at sikre integrerede og koordinerede patientforløb på tværs af sektorer og fagligheder. Borgeren har adgang til alle oplysninger i egen handleplan.

  • Er der en særlig kompleksitet knyttet til sundhedsdomænet sammenlignet med andre domæner, som der udvikles it-løsninger til ?

Dette er et af de første projekter, hvor det har været muligt at anvende praksis lægens patientinformationer sammen med kommunale socio sociale informationer til en stratificering og udpegning af patienter i risiko gruppen. Samtidig er det sundhedsfaglige område kendetegnet ved en kompleksitet sammenlignet med andre sektorer. Der skal tages højde for mange forskellige interessenter, herunder forskellige faggrupper.

 

  • Hvordan bidrager de tekniske løsninger, som leverandørerne udvikler, til at gøre sundhedsvæsenet mere eller mindre komplekst?

Det faktum, at der er mange forskellige fagsystemet hos flere forskellige organisationer (Læger, Sygehus, psykolog og kommune), der leverer data og modtager data øger kompleksiteten betydeligt, men det er også denne tætte integration, der giver det sundhedsfaglige personale overblik, og som sikrer, at alle aktører har samme informationer om patienten.