Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Pernille Dam
Stilling: 
Udviklingskonsulent, cand.scient.san.publ.
Firma/organisation: 
Pharmakon - Apotekernes Uddannelsescenter
E-mail: 
pd@pharmakon.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Sanne Hansen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune
Navn: 
Charlotte Rossing
Stilling: 
Udviklingschef
Firma/organisation: 
Pharmakon - Apotekernes Uddannelsescenter
E-mail: 
cr@pharmakon.dk
Navn: 
Hanne Herborg
Stilling: 
Udviklingschef (tidl.)
Firma/organisation: 
Pharmakon - Apotekernes Uddannelsescenter
E-mail: 
hh@pharmakon.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Organisatoriske læringspointer fra projekt ”Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere – leveret af hjemmepleje og apotek”
2: 
Konkrete redskaber til planlægning og gennemførelse af lignende projekter samt anbefalinger til vurdering af elektroniske medicinhuskeres sikkerhed, kvalitet og egnethed
3: 
Hovedresultater fra projektet

Baggrund og motivation:

Fejl i forbindelse med medicinering er et kendt problem, der kan have konsekvenser for borgerne. For ældre borgere peger eksperter på, at det er centralt for en god medicinering af ældre, at logistikken ved medicinen fungerer – dvs. at det er den rigtige medicin, der er udleveret, hentet på apoteket og taget på det rette tidspunkt.

Ved anvendelse af elektroniske medicinhuskere vil der være mulighed for at følge tidspunktet for indtagelsen af medicinen løbende og dermed fremme korrekt medicinbrug samt forebygge fejl og utilsigtede hændelser. I Esbjerg Kommune er der fokus på brug af teknologiske løsninger i forbindelse med medicinhåndteringen i ældreplejen.

I dette projekt var fokus især på processen vedr. medicingivning og borgernes egen administration af dosispakket medicin, da det blev antaget, at der kunne være mulighed for at frigive ressourcer til øvrige opgaver og samtidig styrke borgernes selvhjulpenhed. Endvidere gav projektet mulighed for at afprøve et offentligt-privat samarbejde mellem Esbjerg Kommunes hjemmepleje og et lokalt apotek som leverandør af indsatsen ”Medicingivning med elektronisk medicinhusker”.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg, Pharmakon – Apotekernes Uddannelsescenter og Danmarks Apotekerforening i perioden august 2012 til december 2013.

Projektets formål var at undersøge, hvorvidt en elektronisk medicinhusker ville kunne understøtte borgerne i at tage deres medicin uden kommunal hjælp til medicingivning. Målet var, at borgerne ville opleve at blive mere selvhjulpne vedrørende deres medicinindtag, og at der således ville kunne spares ressourcer i den kommunale serviceindsats.

Den erfaring og læring, der blev opnået igennem projektet, resulterede i udviklingen af konkrete redskaber og anbefalinger, som vi ønsker, skal komme andre interessenter til gode.

Oplægget:

I oplægget vil vi kort opsummere resultaterne fra projektet. Hovedvægten vil imidlertid blive lagt på den organisatoriske læring, der har været i projektet. Den organisatoriske læring har ført til udvikling af konkrete redskaber, der kan anvendes af kommuner eller andre aktører, der ønsker at afprøve eller implementere elektroniske medicinhuskere i ældreplejen.