Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jeanette Jensen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
Jej@medcom.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Susanne Heinrich
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Psykiatrien, Region Syddanmark
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvilke muligheder er der for udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område, på kort sigt, og på længere sigt?
2: 
Udfordringer i adressering af Medcom beskeder, når der er flere kommunale modtagere og potentielle løsninger på dette. Hvordan kan de automatiske sygehusadviser fordeles til flere fagsystemer?
3: 
Eksempel på konkrete initiativer til implementering af MedCom beskeder mellem den regionale psykiatri og kommuner.

MedCom beskeder mellem kommuner og regioner er stadig stort set kun udbredt på det somatiske område. Regeringens psykiatriudvalg har i sin rapport 2013, peget på, at manglende værktøjer i det tværsektorielle samarbejde udgør en væsentlig barriere for samarbejdet og kvaliteten i behandlingen af den psykiatriske patient.

 Der er stigende fokus på sammenhæng og kvalitet i behandlingen på det psykiatriske område. Og flere og flere parter i regioner og kommuner efterspørger at kunne komme i gang med implementeringen af MedCom beskeder på området. Mange tøver og venter på at den fælles kommunale beskedfordeler.

En barriere for udbredelse er dels manglende forsendelses logistik i kommunerne og dels manglende fokus på det faglige psykiatriske problemfelt i selve MedCom standardernes faglige indhold, som primært er designet udfra somatisk kontekst. 


Som oplæg til økonomiforhandlinger for 2015 er der udarbejdet en analyse på området som bl.a. beskriver de behov, der er for indholdsmæssig tilpasning af MedCom standarder, som anvendes ved indlæggelse og udskrivelse mellem sygehuse og kommuner, samt behov for kommunikation ved ambulante forløb. Analysen kortlægger it-systemlandskabet i kommunerne på det sociale område og opstiller en businesscase, samt et bud på en tidsplan for implementering af MedCom beskeder på området. Udbredelse af udbredelse af MedCom standarder indgik ikke som forventet i økonomiforhandlingerne for 2015. I stedet styres initiativet gennem den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. 


En væsentlig udfordring for udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område er kommunernes it-systemlandskab og manglende mulighed for deling af beskeder mellem flere fagområder i kommunerne. Hvilke forventninger kan man med rimelighed stille til kommunernes it-systemmæssige parathed på området, når flere kommunale fagområder er involveret og anvender forskellige it-systemer?