Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jens Kjølseth Møller
Stilling: 
Professor, specialchef i klinisk mikrobiologi
Firma/organisation: 
Sygehus Lillebælt
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jakob Redder
Stilling: 
Ph.d. studerende
Firma/organisation: 
Lillebælt Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
At der er udviklet en løsning som muliggør en fundamental ny måde for kvalitetsorganisationer at arbejde med at nedbringe antallet af hospitalserhvervede infektioner på de danske hospitaler.
2: 
At der ikke længere skal arbejdes med patientsikkerhed ud fra en stikprøve tilgang, men nu er det muligt at arbejde med hele patientpopulationen. Data vil være tilgængelige på patientniveau.
3: 
Løsningen understøtter, at der nu kan foretages analyser af årsagssammenhænge der er forbundet med den enkelte hospitalserhvervede infektion. Dermed understøttes det daglige patientsikkerhedsarbejde.

Overvågning af infektioner opstået i sundhedsvæsenet er af afgørende betydning for indsatser til forebyggelse af nye infektioner. Konventionel infektionsregistrering har vist sig upålidelig og arbejdskrævende, hvorfor der på adskillige hospitalsafdelinger ikke foretages den nødvendige infektionsregistrering eller kun halvårlige stikprøvekontroller.

Sygehuserhvervede infektioner udgør fortsat et betydningsfuldt problem for patientsikkerheden. De seneste punktprævalensundersøgelser af forekomsten af sygehuserhvervede infektioner i Danmark finder, at 8-9 % af danske patienter pådrager sig en infektion under indlæggelse. Overvågning af infektioner opstået i sundhedsvæsenet er af afgørende betydning for at forbedre indsatser til forebyggelse af nye infektioner. I dette indlæg vil du få et indblik i en ny løsning, som har til formål at monitorere sygehuserhvervede infektioner automatisk, således at de kliniske afdelinger får et bedre grundlag (incidenstal i stedet for stikprøvetal) for løbende at arbejde med at reducere omfanget af sygehusinfektioner. Løsningen indeholder strukturerede data fra flere af sundhedsvæsenets databaser, f.eks. PAS, EPJ (medicinmodul) og laboratoriesystemer (mikrobiologi), kombineret med inddragelse af ustrukturerede data i EPJ-notatmoduler.

Løsningen adskiller sig således fra andre elektroniske monitoreringssystemer ved at indeholde såvel strukturerede som ustrukturerede data. Registrering af alle infektioner på et sygehus understøtter, at der nu kan foretages mere omfattende og præcise analyser af de årsagssammenhænge, som er forbundet med hyppigt forekommende sygehuserhvervede infektioner (fx urinvejsinfektioner). Løsningen understøtter dermed praktisk det daglige patientsikkerhedsarbejde på én sygehusafdeling.