Fælles billedarkiv, regionalt og tværregionalt

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Carsten Sloth
Stilling: 
Ledende overlæge
Firma/organisation: 
Radiologisk afdeling, Næstved Sygehus
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Bjarne Klindt
Stilling: 
styregruppeformand
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Navn: 
Trine Meinert Ekknud
Stilling: 
projektleder
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Navn: 
Claus Henrik Hvolris
Stilling: 
udviklingskonsulent
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Navn: 
Lillian Margit Kofoed
Stilling: 
administrator
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Navn: 
Anne Elise Hintze
Stilling: 
administrator
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Kvalitetsforøgelse
2: 
Undgå dobbeltarbejde
3: 
Patientsikkerhed

Indlægget beskriver projekterne XDS og IBI som giver Region Sjælland / regionerne på tværs mulighed for at dele hinandens billeddiagnostiske undersøgelsesmateriale (henvisninger, billeder og beskrivelser) , hvor der med billeder menes billeder optaget i de radiologiske afdelinger.

Der er i regionerne et øget fokus på genbrug af data, konkret i dette projekt – genbrug af data fra undersøgelser som er lagret i RIS/PACS-systemerne.

Der er ikke blot et økonomisk rationale ved at undgå at foretage den samme undersøgelse igen, der er også et patientbehandlings kvalitetsløft ved at genbruge allerede udførte undersøgelser – og der kan være et strålingsmæssigt aspekt ved at kunne begrænse antallet af røntgenundersøgelser.

 

Indlægget vil have et tredelt fokus:

-        Et tværregionalt billedindex (IBI); hvad er det.
Indlægget vil have fokus på det tværregionale RSI-projekt ”IBI” hvor regionerne har adgang til hinandens bilede arkiv (RIS/PACS-systemer) samt de beskrivelser som er givet omkring de enkelte undersøgelser. Indlægget vil endvidere beskrive den overordnede teknik bag et ”fælles bilede arkiv”
Det IT-tekniske – Varetages af IT-konsulent Henrik Hvolris

-        Øget patientsikkerhed ved hurtig genbrug af undersøgelsesdata fra andre sygehuse.
Indlægget vil have fokus på de gevinster der opnås ved at regionerne har adgang til hinandens radiologiske "papirgangs"- og billedarkiver med beskrivelser (RIS/PACS). Og specielt den vinkel at en undersøgelse der allerede er foretaget – og beskrevet - kan genbruges uden forsinkelse på et andet sygehus – også uden for regionen. Det betyder specielt ved overflytninger at det modtagne sygehus hurtigt og direkte har adgang til undersøgelser der allerede er udført.
Det lægelige fokus - Varetages af Carsten Sloth, Ledende overlæge, Radiologisk afdeling, Næstved Sygehus

-        Implementering af et system der forudsætter dataintegration fra konkurrerende firmaer. En lang implementering der endte lykkeligt.
Indlægget har fokus på de problemstillinger der må påregnes ved tværregional integrationen. Den virkelighed at for at få en succes skal der være en integration mellem flere konkurrerende leverandørers systemer. Indlægget vil behandle de muligheder man som kunde har for at presse en leverandør til at være aktiv i et samarbejde med en potentiel konkurrent.
Indlægget vil behandle problematikken; der hvor juraen ikke rækker.
Projektudfordringerne – Varetages af RIS/PACS-koordinator Anne Hintze og RIS/PACS-systemadministrator Lillian Koefoed