Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Thea Boje Windfeldt
Stilling: 
Innovationskonsulent/antropolog
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
E-mail: 
theawind@rm.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Stefan Kalmar
Stilling: 
Innovationskonsulent
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
E-mail: 
stekal@rm.dk
Navn: 
Christian Kalsen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Cetrea
E-mail: 
kalsen@c3a.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hør erfaringerne fra Region Midtjyllands første tværhospitale Klinisk Logistik projekt
2: 
Klinisk Logistik (Cetrea-skærme) er oplagt til at bruge som kommunikationsmiddel på tværs af hospitaler
3: 
Klinisk Logistik (Cetrea-skærme) kan effektivisere kommunikation og arbejdsgange på tværs af hospitaler

Baggrund:
Apopleksiomlægningen i Region Midt har medført ændrede apopleksipatientflow mellem hospitalerne i regionen.
Dette ændrede flow medfører en større mængde kommunikation og koordinering af patienter mellem de neurologiske afdelinger i regionen.

Hidtil har det ”kølige” overblik og koordinering af patientflytninger været holdt vha. gule lapper i lommerne på en spredt skare af sygeplejersker, telefonopkald, tavler med klistermærker og sprittus krusseduller.
Men denne måde at skabe ”overblik” rummer mange faldgrupper.

Hvordan får man et hurtigt overblik over de patienter som er på vej ind? Ved team 1 det samme som team 2? Hvordan kan man se hvor mange senge der er ledige i Lemvig? Hvem skal man tale med i Viborg? Hvilke undersøgelser er lavet på den patient som er på vej ind? Hvornår ankommer vedkommende? Er patienten visiteret? Osv.

Bag kulisserne render læger og sygeplejersker rundt i et stort minefelt, hvor det er patientens ve og vel der er på spil hvis koordineringen eller kommunikationen går galt. Dette giver også en unødvendig stressmængde og ineffektive arbejdsgange for personalet.

Projektet:
Nogle visionære mennesker i Region Midt mente at ovenstående kommunikation mellem hospitalerne skulle være en saga blot.
Derfor blev der bevilliget penge til at køre dette projekt (Klinisk Logistik OBS Apopleksi. KLOBSAP) der bl.a. skal sætte Cetrea-skærme op på de neurologiske afdelinger i regionen, og skabe en fælles samarbejdsplatform mellem de neurologiske afdelinger. Så det kan gøres mere sikkert at være apopleksipatient, og gøre livet for personalet mindre stressfyldt og mere effektivt.

Den sidste hospitals-Cetrea-installation i projektet blev sat op d. 28/4, og nu kommunikerer alle neurologiske afdelinger via Cetrea-skærme.
Skærmene giver et hurtigt overblik over patientens forløb, placering, hvad der er foretaget af undersøgelser, nye kommunikationsmuligheder mellem afdelingerne, overblik over patienter på vej m.v.

Det er første gang at man i regionen laver et projekt med Cetrea’s Klinisk Logistik hvor der samarbejdes på tværs af hospitalerne, og ikke bare internt på hospitalet.

Fremtiden:
Udrulningen af Cetrea-skærmene på de neurologiske afdelinger er kun første spadestik i KLOBSAP-projektet.
Inden længe skal kommunerne kobles på. Kommunerne skal med i projektet for at få et bedre overblik over hvor deres borgere ligger, hvornår de er på vej hjem, hvilken pleje de skal forvente at stille med, udskrivelsestidspunkter og andre vigtige info.

Indlægget:
Vi vil gennemgå projektets historie, erfaringerne/resultaterne med at anvende Cetrea’s Klinisk Logistik samt visionerne for projekts fremtid.