Nyt klinisk bookingsystemet i Region Nordjylland: Hvordan tværgående og standardisering af sundheds-it kan udnytte kapacitet og ressourcer

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Susanne Skeem
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Region Nordjylland, Koncern IT, IT Projekt og Portefølje
E-mail: 
sms@rn.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Kristian Alstrup Baden
Stilling: 
Kontorchef
Firma/organisation: 
Region Nordjylland, Koncern IT, IT Projekt og Portefølje
E-mail: 
kab@rn.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Der er strategiske og operationelle gevinster ved at standardisere opsætningen af det nye bookingsystem. Hvilke håber vi at opnå?
2: 
Standardisering er svær at håndtere, mens effekten er høj. Hvordan arbejder vi med standardisering på tværs for at opnå en høj effekt?
3: 
En succesfuld implementering på fem sygehusenheder med forskellige kulturer og fagligheder er en udfordring. Hvordan arbejder vi med implementeringen, så det lykkedes?

Region Nordjylland har gennem de seneste par år arbejdet på et nyt bookingsystem til regionens sundhedsvæsen. Alle hospitaler i Region Nordjylland får det nye system implementeret fra august 2014 til juni 2015. Varigheden af implementeringen vil være forskellig alt efter de enkelte lokale afsnits størrelse.

Region Nordjylland har fem sygehusenheder – visionen er, at booking skal fungere så det praktisk talt foregår som på ét sygehus.

Det nye bookingsystem giver en række fordele, som knytter sig til booking på tværs af hospitalerne:

  • Tværgående booking udnytter ressourcer bedre. Det sker ved, at bookingsystemet åbner op for bedre udnyttelse af medicinsk udstyr, lokaler og personale på tværs af matrikler.
  • Booking på tværs af hospitaler er med til at understøtte mere sammenhængende patientforløb gennem fx booking af hele pakkeforløb.
  • Og endelig, så giver tværgående booking også bedre mulighed for indfrielse af behandlingsgaranti, i sidste ende til gavn for patientsikkerheden.

Det nye bookingsystem giver også patienterne fordele. Systemet vil bidrage til ”Patient Empowerment” i form af øget medejerskab over patientens eget forløb og kontakt med hospitalerne, hvilket i sidste ende bl.a. kan bidrage til at minimere udeblivelser. Via en webløsning bliver det muligt for patienterne selv at booke, ændre og aflyse bestemte og udvalgte typer af aftaler. Gevinsten er færre udeblivelser.

Patienterne får også på flere afdelinger mulighed for elektronisk ankomstregistrering.  

Et stort fokus for projektet er at afklare, hvordan det nye bookingsystem kan rulles ud i organisationen, så der tages mest muligt hensyn til den kliniske hverdag.  En succesfuld implementering på fem sygehusenheder med forskellige kulturer og fagligheder er en udfordring. Oplægget vil behandle, hvordan projektet arbejder med implementeringen.

Organisatorisk er der den udfordring, at ydelser ikke nødvendigvis er ens på hospitalerne. Derfor er arbejdet med standardisering imødekommet med en model, der er afprøvet på tværs af hospitaler og faggrupper. Oplægget vil behandle, hvordan projektet har arbejdet med standardisering på tværs for at opnå en høj effekt.

Motivationen er for at holde oplægget
Det er i projektet stort fokus på standardisering, således af booking på tværs er muligt. Tværgående booking i denne målestok er noget nyt for regionens hospitaler og sygehuse.

Vi mener, at andre projekter kan have gavn af vores videreformidling af erfaringerne fra projektet. 

Oplægget vil gennemgå arbejdet med at implementere bookingsystemet og standardisere udbud. Oplægget vil fremhæve udfordringerne i forbindelse med dette arbejde.