Præhospital Patient Journal - en fællesregional klinisk løsning

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Helge Præstgaard Carlsen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Torben Høy Christensen
Stilling: 
Program Manager
Firma/organisation: 
CSC Scandihealth
E-mail: 
tchris22@csc.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan processen styres fra strategi over beslutning om udbud og til konkret projekt
2: 
Hvordan et fællesregionalt it-projekt organiseres i praksis, herunder hvordan hensynet til forskellig praksis på tværs af regioner og faggrupper tilgodeses
3: 
Praktiske erfaringer med implementering og afprøvning af løsningen

Baggrund og motivation

Formålet med indlægget er, at dele praktiske erfaringer fra et af de første nationale sundheds it-projekter, som er drevet af alle 5 regioner i fællesskab.

Et sådant projekt giver nogle helt særlige udfordringer og erfaringer, som indlægget vil belyse.

Projektet er et praktisk eksempel relateret til temaet om Kompleksitet i e-sundhedsvæsenet.

Beskrivelse af projektet

Projektet leverer en ny landsdækkende Præhospital Patient Journal (PPJ) til understøttelse af behandling, kvalitetssikring og patientsikkerhed.

Målsætningen med PPJ er, at understøtte arbejdsgange for at optimere behandlingen af den enkelte patient i hele det præhospitale patientforløb. PPJ er således med til at sikre et sammenhængende patientforløb og højne patientsikkerheden.

Projektet er et af regionernes 15 nationale pejlemærker, som realiserer en fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet.

Projektets konkrete leverancer:

 • Etablering af fælles PPJ system – dækkende hardware og software.
 • Installation af 535 tabletcomputere i regionernes præhospitale enheder (ambulancer, akutbiler, akutlægebiler samt akutlægehelikoptere).
 • Systemadgang til PPJ via web, således at patientdata, herunder vitalparametre kan ses på f.eks. regionernes AMK-vagtcentraler og akut modtagelserne.
 • Integration til regionernes kontrolrumssystemer på AMK-vagtcentralerne mhp. at data kun indtastes et sted.
 • Adgang til informationer i nationale systemer (ex. FMK og e-journal).
 • Sikre at regionernes E-tavler har mulighed for at få adgang til de data der opsamles af PPJ.
 • Mulighed for integration til regionernes EPJ.
 • Workshops til tilpasning og brugerinddragelse.
 • Uddannelse af brugere.
 • Projektledelse og test management.
 • Vedligeholdelse og support på den samlede løsning.

Indlægget

Indlægget kan ses i forlængelse af sidste års indlæg, hvor RSI præsenterede projektet på et overordnet plan.

Indlægget vil fokusere på de processer, der har ledt frem til etablering af projektet, over de konkrete udfordringer i projektet, til de praktiske erfaringer med at håndtere disse.

Der vil eksempelvis blive orienteret om de tiltag der gøres i processen/løsningen for at rumme forskellighederne på tværs af regioner og faggrupper. Dette er bl.a. sket via grundigt analysearbejde fra regionerne forud for udbud. Endvidere har projektet faciliteret en proces, hvor regionerne opnår en fælles referenceramme og et konstruktivt samarbejde om udviklingen på tværs af organisatoriske skel.

Andre eksempler vil illustrere hvordan erfaringer, opnået i projektet, er udnyttet til fordel for kvalitet i løsningen, herunder hvordan projektet har været med til at drive en række fællesregionale it- og forretningsmæssige afklaringer.

Indlægget vil således, med praktiske eksempler, adressere en række af undertemaerne for E-sundhedsobservatoriet:

 • Hvordan bidrager sundheds-it til at fremme eller mindske samarbejde omkring borgene/patienterne?
 • Hvordan kan integration mellem sundheds-it-systemer levere bedre service til borgerne og/eller de sundhedsprofessionelle?
 • Hvordan bidrager de tekniske løsninger, som leverandørerne udvikler, til at gøre sundhedsvæsenet mere eller mindre komplekst?
 • Hvordan kan den tekniske og organisatoriske implementering af sundheds-it-systemer medvirke til at mindske eller øge kompleksiteten i sundhedsvæsenet?
 • Hvilke styringsredskaber til bl.a. projektledelse egner sig bedst til at understøtte sundheds-it-udviklingen i sundhedsvæsenet?