Benefits-driven implementation - hvordan vi endelig formår at integrere it i sundhed

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Steffen Lerche
Stilling: 
Adm. direktør
Firma/organisation: 
Cambio Healthcare Systems
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
1. Hvad er benefits-driven implementation?
2: 
2. Hvorfor benefits-driven implementation metoden fungerer i et langsigtet perspektiv
3: 
3. Praktisk forståelse for hvordan man anvender benefits-driven implementation metoden

Baggrund og motivation

En af de væsentligste årsager til at IT-støtte værktøjer endnu ikke er lykkedes med at realisere den potentielle nytteværdi indenfor sundhedsområdet er, at implementeringsopgaven er svær. Megen tid og ressourcer anvendes til at gennemføre uddannelse og organisatoriske forandringer samt at enes om overordnede målsætninger mv. Resultaterne af denne indsats giver blandede resultater.

Dette er ikke unikt for Danmark eller Norden, men et generelt problem i forbindelse med implementering af IT i sundhedsområdet. Alle, som har arbejdet med et IT-projekt, kan nok genkende at udfordringerne med at engagere virksomheden samt at skabe vedvarende forandringer ikke må undervurderes. Grundlæggende skyldes dette, at de fleste IT-projekter drives gennem et udefra-og-ind perspektiv, hvilket er en naturlig konsekvens i takt med at projekterne bliver større og større.

Fokus i præsentationen

I dag erkender alle interessenter, at information må kunne flyde gennem hele behandlingskæden, hvilket kræver store, ofte regionalt koordinerede implementeringsprojekter, som ikke kan drives lokalt. Netop denne problemstilling animerer anvendelsen af en Benefits-driven implementeringsmetode - en 3’de generations implementeringsmetode. Målet er at skabe lokalt forankrede incitamenter for en implementering, som samtidig har langsigtet værdi for virksomheden. På denne måde bliver implementeringen af et IT værktøj en del af virksomhedens eget udviklingsarbejde.

De 3 generationer af implementerings metoder:

  1. Old school; Teknisk fokuseret implementering, som sigter på ‘Implementering on time’, under budget, 100% tilgængelighed og uddannelse til alle brugere.

  2. State-of-the-industry; Procesfokuseret implementering som sigter på at adaptere workflows for at udnytte systemets capabilities.

  3. State-of-the-Art; Benefits-driven implementering som sigter på at opnå forretnings værdi defineret ved virksomhedens strategiske mål.

Om metoden

I en benefits-driven implementering er al fokus på strategiske mål og IT støtten er blot et værktøj. Fremdrift og compliance med forretningens målsætning måles før, under og i lang tid efter implementeringen, og er en del af organisationens medfødte/integrerede udviklingsarbejde med et stærkt klinisk fokus.

En benefits-driven tilgang kan anvendes på alle typer implementering, spændende fra en specifik ny funktionalitet til en samlet systemimplementering i regional/national kontekst. Forskellen er, at det tilhørende benefits-framework i det sidste eksempel vil være mere komplekst for at dække realisering af såvel lokale som regionale forbedringer.

I Cambio har vi adopteret denne metode. Benefits-realisation er nu en del af vores leverancemetode. Som en integreret del af implementeringen af ny funktionalitet/moduler såvel som i forbindelse med større implementeringsprojekter, arbejder vi sammen med kunden på at:

  1. Definere forretningsmål (klinisk fokus) og at tilpasse forventninger i organisatonen til disse mål

  2. Udpege ejere og definere ansvar for målopnåelsen i organisationen

  3. Følge op på resultater