Simulation i sengene - brugerinvolvering og situationsnær evaluering af sundheds-it

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Sanne Jensen
Stilling: 
ph.d.-studerende og projektleder
Firma/organisation: 
Institut for Planlægning, Aalborg Universitet og CIMT, Region Hovedstaden
E-mail: 
sanne@regionh.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Lisbet Ramsvatn
Stilling: 
Innovationskonsulent
Firma/organisation: 
CIMT, Region Hovedstaden
Navn: 
Martin Sølvkjær
Stilling: 
Sektionsleder, Innovation og konfiguration
Firma/organisation: 
CIMT, Region Hovedstaden
Navn: 
Dorthe Skov Jensen
Stilling: 
Klinisk it-specialist
Firma/organisation: 
CIMT, Region Hovedstaden
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Klinisk simulation fremmer brugerinvolvering og synlighed
2: 
Klinisk simulation udeført in situ fremmer fleksibilitet og ressourceoptimering
3: 
Situationsnær evaluering er levende og sætter det samlede patientforløb i fokus

Formative evalueringsmetoder giver mulighed for brugerinvolvering og input til design i et udviklingsforløb. Klinisk simulation er en anerkendt metode til formativ og summativ evaluering, og har gennem mange år været anvendt til evaluering af sundheds-it IT Eksperimentariet (ITX) i Region H. Evalueringerne har bl.a. omfattet analyse af brugerkrav og evaluering af design, og har primært fundet sted i regionens simulationscenter, Dansk Institut for Medicinsk simulation (DIMS). Det har gennem længere tid været et ønske at rykke simulationerne ud i afdelingerne for at øge flexibiliteten, nedsætte ressourcetrækket på klinikerne og gøre simulationer mere situationsnære.

Projektet undersøgte anvendelsen af klinisk simulation ude i en afdeling. De eksisterende rammer og krav til udførelse af klinisk simulation blev analyseret. I DIMS observeres simulationerne gennem en envejs-rude og der kommunikeres med projektdeltagere under simulationen. 3 videokameraer erstattede envejs-ruden og iPods udgjorde kommunikationsudstyr. Der blev udarbejdet en tjekliste; listen omfattede både etiske og praktiske aspekter.

It-systemet, der skulle evalueres, var ”Ordinationskortet”, som dokumenterer processen fra ordination til resultatet er set. Evalueringen dækkede bl.a. ambulatorium, AMA og sengeafdeling. Deltagende klinikere var lægesekretær, læge og sygeplejersker fra afdelingerne. Alle var til stede under hele evalueringen. Simulationerne foregik på en af afdelingens ambulatoriestuer, der var indrettet til både at kunne fungere som sengestue, kontor og ambulatoriestue. De klinikere, der ikke var på, fulgte simulationerne via kameraer fra et personalerum i nærheden, der var midlertidigt indrettet som observationsrum.  Evalueringen foregik i personalestuen, og observatører og klinikere deltog.

Ordinationskortet blev også evalueret efter gængs metode i DIMS. Der var ingen umiddelbar forskel på resultaterne. Den mobile simulation var dog mere fokuseret på det samlede patientforløb, idet der var deltagende klinikere fra alle afsnit i afdelingen. Der havde været en del tekniske udfordringer; bl.a udfald af kameraer. Ambulatoriestuen var ikke egnet til at simulere både ambulatorium, kontor og sengestue, mens observationsrummet fungerede godt. Simulationerne og den efterfølgende evaluering af Ordinationskortet var meget levende og synlig for resten af personalet. Ved at samle klinikere fra samme afdeling øgedes fokus på det samlede patientforløb.

Konklusionen er at den mobile løsning gør evaluering af sundsheds-it og brugerinddragelse mere synlig, og skaber fokus på sammenhængende patientforløb og . Der arbejdes videre med bl.a. de tekniske udfordringer.

Indlægget vil præsentere projektet med en uddybning og diskussion af metode, resultater og perspektiver.