Strategiske muligheder i anvendelsen af app - overvejelser fra Lyngby-Taarbæk Kommune

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jakob Sylvest Nielsen
Stilling: 
Centerchef
Firma/organisation: 
Digitalisering og Borgerbetjening i Lyngby-Taarbæk Kommune
E-mail: 
jsn@lkt.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Der er fortsat et stykke vej i forståelse og brug af borgergenererede forebyggelsesdata set fra kommunal perspektiv
2: 
De strategiske udfordringer og barrierer som borgergenererede data skaber, når de skal flyde frit mellem sundhedsaktører, løses kun i tæt dialog mellem sektorerne i sundhedsvæsenet

De teknologiske muligheder giver konstant flere monitoreringsmuligheder af egne sundhedsdata for borgerne, ligesom borgernes muligheder til at opbevare og analysere egne data også vil øges de kommende år. Det stiller sundhedsaktører – herunder de kommunale – i en ny situation, hvor der konkret og strategisk skal tages stilling til bl.a. kvalitet af data, handlemuligheder i forbindelse med kritiske værdier og falsk/positiv-resultatater. En klar forventningsafstemning mellem borgerne og den kommunale del af sundhedssystemet i forhold til egne data vil blive efterspugt.  

Borgerne har desuden en forventning om fri dataudveksling mellem sundhedsaktørerne i sundhedssystemet, således data bedst understøtter forebyggelse og behandling – uanset hvor i systemet borgeren befinder sig. Men borgernes forventninger kan vel næppe indfries på den korte bane, når data forsat i høj grad er sektorspecifik og det datamæssige samspil mellem aktørernes systemer ikke kan siges at være på plads.

 

Oplægget:

Oplægget tager udgangspunkt i de erfaringer som Lyngby-Taarbæk Kommune har fået via det telemedicinske KOL-projekt ”Epitalet”. I ”Epitalet” genererer borgerne egne sundhedsdata via en tablet og hvor de basale værdier bliver monitoreret af sygeplejersker fra kommunens call-center. Ved observation af indikation på en tendens mod negative ændringer i de centrale sundhedsværdier kan en forebyggende medicinsk behandling igangsættes via dialog med projektets læger. Indtil nu er der et fald i antal indlæggelsesdage og antal indlæggelser, samt styrket empowerment hos de nuværende deltagerne i projektet.  

Med udgangspunkt heri beskrives kommunens overvejelser om de strategiske muligheder i anvendelsen af bl.a. apps og webbaserede løsninger til forebyggelse, rehabilitering og behandling. Hvad er mulighederne, faldgruberne og begrænsningerne? Og skal data altid integreres i de kommunale it-standardsystemer?