Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Tine Ohm Laursen
Stilling: 
Sekretariatschef og projektleder
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
tiol@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er status på digitaliseringen på tværs af sektorer i Danmark – mangler og behov
2: 
Hvad gør vi ved de fejl og mangler, der findes i den tværgående kommunikation?
3: 
Hvad er planerne for det videre arbejde angående digitalt samarbejde mellem kommunale plejeenheder, almen praksis og sygehuse.

I sommeren 2013 blev ”Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet” aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Strategien fokuserer overvejende på at få eksisterende løsninger udbredt og i anvendelse, men strategien rummer også, at parterne via den nationale bestyrelse for sundheds-it skal fastlægge et fælles målbillede for 2017, i forhold til at få opfyldt målsætningen om fuld digital deling af oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet. 

 

I oplægget vil resultaterne af en kortlægning og analyse, som er gennemført som led i initiativet i foråret 2014, blive præsenteret. Kortlægningen viser, at de eksisterende datastrømme i betydeligt omfang er digitaliseret eller på vej til at blive det. Der er dog stadigt udeståender på en række områder.

Samlet viser kortlægningen desuden, at der umiddelbart mangler en effektiv og standardiseret måde til dataudveksling, der understøtter løbende koordinering på tværs af flere aktører i sundhedsvæsenet. Der er således en voksende gruppe af borgere, fx kronikere, der har et koordineringsbehov, der kræver digital deling af information i en bredere sammenhæng end muligt på nuværende tidspunkt.

 

Dette har givet anledning til, at der i økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er indgået aftale om at arbejde videre med digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. I oplægget vil det derfor også fremgå, hvordan dette arbejde forventes at forløbe.