FMK's svar på den øgede kompleksitet

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Birgitte Drewes
Stilling: 
Afdelingschef
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
bidr@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Rationalet bag designet af FMK – teknisk og organisatorisk
2: 
Organiseringen af FMK-programmet over tid
3: 
Læring af FMK

 

Det Fælles Medicinkort (FMK) er og har været hyperkomplekst program, der har udfordret både projekt- og programmodeller, vanetænkning, arbejdsgange, samarbejdsformer, kommunikationsmønstre, datahåndtering, standarder osv.
Arbejdet med FMK blev igangsat tilbage i 2009 med henblik på at skabe et fælles overblik over den enkelte patients medicinering. FMK er designet ud fra, at den enkelte kliniker skal arbejde i sin egen lokale journal, men med adgang til centrale data. Det grundlæggende design giver en stor it-mæssig kompleksitet og stiller store krav til koordinering og samarbejde. I oplægget ses tilbage på 5 år med FMK
 
•                                        Hvordan er kompleksiteten grebet an,
•                                        hvad har vi lært undervejs, og
•                                        hvor står vi i dag?
 
FMK har på mange måde været et stifinderprogram, hvor hele sundhedsvæsenet har været på en fælles rejse. Programmet blev igangsat før der var noget, der hed hverken statslig it-projektmodel endsige statslig programmodel, og programmet har derfor i høj grad selv skulle skabe governance og styringsmodeller undervejs.
 
I præsentationen vil der dels blive set tilbage på FMK-programmets forløb indtil nu og samlet op på læringspunkter indsamlet undervejs.