Nationale opgaver omkring it-standarder i sundhedsvæsenet

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lars Østrup Leiding
Stilling: 
IT-Arkitekt
Firma/organisation: 
SSI
E-mail: 
loel@ssi.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Mads Hjort
Stilling: 
IT-Arkitekt
Firma/organisation: 
SSI
E-mail: 
malh@ssi.dk

I september 2011 udgav National Sundheds-it rapporten ”Standarder og Referencearkitekturer vedr. sundheds-it området.” Baggrunden for rapporten var økonomiaftalerne for 2011 der indeholdt beslutninger om at den samlede sundheds-it udvikling fremover skulle koordineres og prioriteres på nationalt niveau. Siden rapportens færdiggørelse er der sket en række udviklinger inden for området. Sundhedsministeriet har udgivet bekendtgørelse om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet (Standardbekendtgørelsen, BEK nr. 160 af 12/02/2013), der placerer godkendelsesopgaven hos National Sundheds-it. Erfaringer med udarbejdelse af tre referencearkitekturer har også bidraget til, at der er områder i rapporten, der kan præciseres. Endelig har EU udgivet et interoperabilitets rammeværk for sundhedsområdet samt begyndt at anvende fælles metoder og kriterier til vurdering af it-standarder (CAMSS). Alt sammen tiltag, der har fået konsekvens for, hvordan der i dag arbejdes med nationale it-standarder.
 
Præsentationen til berører følgende emner:
·         Nyt europæisk interoperabilitets rammeværk
·         Typer af standarder
·         Roller og ansvar for Governance omkring standarder
·         CAMMS til vurdering af standarder og standardiseringsorganisationer