We sell HealthCare Denmark

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Hans Erik Henriksen
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Healthcare DENMARK
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Interessen fra udlandet viser, Danmark stadig er førende indenfor sundheds-IT
2: 
International interesse udmønter sig i flere samarbejdsaftaler imellem danske og udenlandske myndigheder
3: 
En række succes projekter i 2014 viser vejen for fremtidig eksport af sundheds-IT

Hvordan står Danmark i forhold til andre lande, når det kommer til sundheds løsninger og sundheds-IT ? Er andre lande ved at overhale os, eller har vi stadig et stærkt renome  ?   Skaber det danske hjemmemarked stadig eksport muligheder for danske virksomheder og er det stadig en stærk reference ?

Healthcare DENMARK har via sine aktiviteter i 2014 fået en rigtig god indsigt og viden, som giver svarene på bl.a. ovennævnte spørgsmål

Healthcare DENMARK har gennemført rigtig mange aktiviteter siden e-sundhedsobservatoriet i 2013. Indlægget vil give en status på, hvordan udfordringerne for sundhedsvæsenet i en række af de lande, som Healthcare DENMARK i perioden har været tæt på, udvikler sig og hvilke muligheder dette giver for Danmark.

Bl.a. vil status på sundheds-IT området i følgende lande indgå:

  • Tyskland - bl.a. status ift. det nationale healthcard projekt
  • USA - bl.a. status på Affordable Care Act/Meaningfull Use
  • Kina - er potentialet for sundhedsløsninger i Kina reel ?   Hvornår udmøntes dette i givet fald ?
  • Tyrkiet - hvad kan Tyrkiet lære af Danmark ?
  • Polen - er der opstået nye muligheder for samarbejde med Polen ?
  • Mexico - hvad betyder Mexico's stigende velstand for deres behov for sundhedsløsninger ?

Desuden vil indlægget give en status på nogle af de internationale samarbejdsaftaler, som danske myndigheder har lavet i det forløbne samt beskrive mulighederne i disse.

Endelig vil der være en gennemgang af de internationale succesprojekter indenfor eksport, som danske sundheds virksomheder har gennemført i 2014.