Et land – et (standard) sundhedssystem

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jens Godik Højen
Stilling: 
EPJ-chef
Firma/organisation: 
THS Kjarnin, Det Færøske Sundhedsministerium
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Hervør Eyðinsdóttir
Stilling: 
EHR advisor
Firma/organisation: 
THS Kjarnin, Det Færøske Sundhedsministerium
Navn: 
Sigbritt Dam
Stilling: 
EHR advisor
Firma/organisation: 
THS Kjarnin, Det Færøske Sundhedsministerium
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Implementering af ét sundhedssystem bliver en succes, når bestemte forudsætninger er til stede
2: 
Sygehuse og praktiserende læger oplever store gevinster ved ét samlet sundhedssystem
3: 
Ved anvendelse af ét system bliver problemstillinger som fælles medicikort et ukendt problem

Baggrund og motivation

THS-Kjarnin er den færøske driftsorganisation, hvor igennem det færøske sundhedssystem vedligeholdes, koordineres og udvikles. Færøerne har på flere områder arbejdet imod strømmen i bestræbelser på at forsimple og skabe en rationel platform for ét samlet sundhedssystem, for alle landets sygehuse og praktiserende læger. Oprindelig da Færøerne påbegyndte en digitalisering af landets sundhedsarbejdspladser, blev det fra landets øverste politiske ledelse besluttet, at systemet der blev taget i brug skulle opfylde nogle meget grundlæggende betingelser: Der skulle kun være ét system for hele landet, systemet skulle holdes så tæt på standard, som muligt. Systemet skulle fungere som det beslutningssystem, hvor alt sundhedspersonale skulle kunne tilgå patientdata fra.

Resultatet af denne beslutning, har bragt brugen af sundhedssystemet i en situation, hvor Færøerne har en bredt accepteret og stabil sundheds-it platform. Færøerne har unikke muligheder for relativt nemt at inkludere nye arbejdsområder og beslutningen om at give afkald på tilpasninger og i stedet for satse på en hurtigere opgraderingsfrekvens, betyder at brugerne af systemet i høj grad samarbejder og er tilfredse brugere. Sidste nye tiltag bliver at bryde skotter mellem primær og sekundær sektor og implementerer dermed visninger både i sygehusdriften og hos praktiserende læger.

Beskrivelse:

På Færøerne valgte man en projektmetode, hvor øverste ledelse spillede en helt central rolle i implementeringen af sundhedssystemet. I bestræbelserne på at sikre et følgeskab fra landets sygehusledelse og klinikere, underbyggede man gennem den øverste politiske ledelse et stærkt bindeled mellem budget og projekt, i tæt samarbejde med et kompetent projektteam. Ved implementeringsprojektets afslutning sikrede en række af initiativer den fortsatte udvikling, da man fra ledelsen vurderede at den fremtidige udvikling af sundheds-IT kunne drage stor nytte af projektteamets erfaringer og kontaktflade, fra implementeringsprojektet.

I dag anvender THS kun standard installation af Cosmic. Cosmic fungerer i dag som fælles indgangsportal for alle landets sundhedsarbejdspladser. Kommunikation mellem klinisk personale foregår alt sammen gennem et fælles system opsat på én standard måde for alle arbejdsområder. Ved at Færøerne anvender et fælles system til det hele, findes begreber som fælles medicinkort og henvisningshoteller ikke på Færøerne.

Indlægget:

I indlægget præsenteres THS og dets rolle kort. Efterfølgende præsenteres idéen vedrørende et land en patientjournal for brugerne, hvor der diskuteres tilvalg og fravalg, her vil blive nævnt: Fravalg af tilpassede IT-løsninger og tilvalg af øget brugervejledning. Konsekvensen af at praktiserende læger og sygehusets læger anvender samme registreringssystem. Den positive historie skaber en ”Hydra effekt”. Hvor bevæger Færøerne sig hen imod ved at vælge en fælles registreringsplatform?