Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland – en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Maria Hammer Olsen
Stilling: 
EPJ-chef
Firma/organisation: 
Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland
E-mail: 
mhao@peqqik.gl
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Henrik Lindholm
Stilling: 
Product Manager
Firma/organisation: 
Cambio Healthcare Systems
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Et helt lands sundhedsydelser samles i et system – hvordan samarbejdet mellem sektorerne sikrer et bedre patientforløb.
2: 
Hvordan kan den forbedrede sammenhæng opleves som forbedret resultat og kvalitet for patienten
3: 
Hvordan det er muligt at implementere i et helt sundhedsvæsen på kort tid ved brug af en struktureret metode

Baggrund og motivation:

Cambio Healthcare Systems A/S og Departementet for Sundhed i Grønland indgik i sommeren 2013 kontrakt om implementering af et samlet EPJ system som skal dække alle sektorer i hele Grønland. Formålet er at skabe et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med høj kvalitet i forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje. Allerede i marts 2014 gik den første afdeling i drift på systemet, efter en ekstrem hurtig afdækning af behov for opsætning, og i november af 2014 er hele Dr. Ingrids Hospital planlagt til at være gået i drift. Hele landet forventes færdigimplementeret i slutningen er 2015. Herefter vil alle sundhedsydelser registreres i samme system.

 Beskrivelse:

Ved at alle sundhedsaktører anvender samme system, opsat i forhold til placering og funktion, er det langt lettere at sikre at patientens behandlingsforløb kan koordineres og tilrettelægges, således både oplevelsen bliver sammenhængende, og den faktiske behandling kan ske glidende og uden ophold, uanset om patienten er på en 1.500 km lang akut rejse for akut behandling, eller man henvises fra almen praksis og ’blot’ skal i en anden del af bygningen for at modtage den fortsatte sundhedsydelse.

 Indlægget

I indlægget præsenteres sammenhængene mellem sektorerne og hvordan det reflekteres i systemet. Bl.a. vises hvordan man med et og samme system sikrer kommunikationen mellem sektorer med delsvar og slutsvar.

Implementeringsmetoden præsenteres; En tidligere udviklet og anvendt metode er revideret, således man på kort tid opnår klarhed over opsætning og definition af funktionalitet, samt de afledte arbejdsgange, og omvendt.

Det vises bl.a. også hvordan man når opnår en sammenhængende kæde i lægemiddelhåndteringen mellem primær sektor, sygehuslægen og apoteket, uden en FMK-funktionalitet.