Omfattende og driftsikker telemedicinsk hjemmemonitoreringsløsning baseret på Cloud-teknologi

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anund Rannestad
Stilling: 
Fagsjef -& leder af Seksjon for innovasjon
Firma/organisation: 
Helse Stavanger HF
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Morten Andresen
Stilling: 
Founder, Board Member, Vice President Strategy, Products and Marketing.
Firma/organisation: 
Imatis AS
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Anvendelsen af sygebaseret løsninger og telemedicin, åbner muligheder for omfattende og robust hjemmemonitorering og overvågning af patienter, og i flere dele af sundhedssektoren.
2: 
Nytteværdi og muligheder for patienterne, såvel for hospitaler, kommuner, samt øvrige sundhedsaktører.
3: 
Succeskriterier for succesfuld organisering, interaktion og arbejde i forbindelse med overvågning af patienteri hjemmet .

Indlæggert vil belyse innovative og nyskabende elementer fra Forsknings og udviklinsprojektet "Helse@Hjemme":

"Helse@Hjemme" er et projeksamarbejde mellem Helse Stavanger HF, Imatis og SINTEF, som sigter mod at udvikle en cloud-baseret platform til hjemmemonitorering af patienter med bl.a. kroniske lidelser.

Projektet er etableret i januar 2014 og forventes at løbe frem til 2016.

Erfaringer fra projektet er samlet fra projektstart d. 12. maj i år.

Løsningen skal bidrage til at øge livskvaliteten for patienterne, opnå færre indlæggelser på hospitalet, og færre indlæggelsesdøgn pr. sygehusophold.

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektpartnerne har udviklet en løsning, der kan bruges til alle relevante patientgrupper i hele patientforløbet, og på tværs af helbredstyper. Arbejdet har i første omgang fokuseret på KOLS-patienter som en udvidelse af et tidligere KOLS-kuffertprojekt på Stavanger Universitets Hospital .

Den nye teknologiplatform erstatter ikke kun KOLS-kuffertens funktionalitet med telemedicinering og transmission af sensordata, men giver også mulighed for en sikker og robust organisering af arbejdsprocesser, samt lagring og deling af information.

Hvilke udfordringer og fordele giver fremtidsrettede og innovative cloud-baserede løsninger ?

Indlægget vil belyse organiseringen bag det brugerdrevne innovationsprojekt, hvor der i vid udstrækning tillades justeringer undervejs.

Hvilke udfordringer og hvilke gevinster kan man få ved at tillade fleksibilitet og justeringer undervejs i projektforløbet ?

Indlægget vil også belyse, hvad De enkelte aktører har fået og fortsat får ud af, at deltage i FOU-projektet.

Hvordan sikres, at patienterne ikke lider skade, når Deres opfølgningstilbud flyttes fra gammel til ny teknologiplatform?