Velkomst og åbning af konferencen

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Svend Særkjær
Stilling: 
Afdelingschef
Firma/organisation: 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
E-mail: 
nich@ssi.dk

Med et større milliardbeløb vil regeringen styrke sundhedsvæsenet, så patienterne kan få bedre behandling. Det fremgår af den ambitiøse sundhedsstrategi 'Jo før - jo bedre - tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår' som regeringen præsenterede i august i år.

Flere danskere skal overleve en kræftsygdom, kroniske sygdomme skal opdages tidligere, de praktiserende læger skal styrkes, patienterne skal inddrages mere i egen behandling og der skal ske et skifte i fokus fra aktivitet til resultater og kvalitet i sundhedsvæsnet.

Med strategien vil regeringen investere 5 milliarder kroner i danskernes sundhed over de næste fire år. Det overordnede mål er, at alle danskere skal have den bedste behandling i sundhedsvæsnet. Samtidig opstiller regeringen konkrete mål frem mod 2025 for patienter med kræft og kroniske sygdomme.

Mere og bedre brug af data og digitale løsninger er en helt central forudsætning for realisering af strategiens ambitioner. De praktiserende læger skal have bedre beslutningsstøtteværktøjer, så borgere med høj risiko for kronisk sygdom kan opdages tidligere, flere patienter skal behandles hjemme ved hjælp af telemedicin og bedre adgang til egne journaloplysninger hos praktiserende læge eller i kommunale omsorgsjournaler skal styrke patientens rolle i behandlingsforløbet.

Strategien er dermed også med til at understrege, at mere it og flere digitale redskaber ikke er mål i sig selv, men blandt hovedløsningerne til hvordan vi får skabt et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen.