Klinikernes anvendelse af it-systemer i Danmark

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Christian Nøhr
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik
E-mail: 
cn@plan.aau.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Klinikernes anvendelse af it-systemer i Danmark
2: 
Hvordan forholder klinikerne sig til udviklingen og brugen af sundheds-it-systemer?
3: 
Kan der peges på tendenser i måden sundheds it bliver anvendt på?

For femte år har E-sundhedsobservatoriet gennem en spørgeskemaundersøgelse til et udsnit af klinikere kortlagt anvendelsen af sundheds-it-systemer i Danmark. Både læger, sygeplejersker og lægesekretærer indgår i undersøgelsen.

 

Undersøgelsen udforsker klinikernes anvendelse af it-systemer: antallet af log-ins i løbet af en arbejdsdag, antal brugernavne og passwords, hvilke sundheds-it-systemer de bruger, og hvor ofte de bruger dem, hvor meget tid de mener at kunne spare såfremt it systemerne virkede som de gerne ville de skulle virke mm. For at kunne give input til strategiske initiativer blev brugerne også spurgt om, hvilke kliniske oplysninger de gerne vil dele med andre klinikere i sundhedsvæsenet. I det sidste afsnit af undersøgelsen tilkendegav brugerne deres generelle holdning til udviklingen og virkningerne af sundheds-informationssystemer på en fem-punkts-skala.

 

Dette oplæg vil gennemgå de nyeste resultater fra undersøgelsen og sammenligne dem med de foregående år for at kunne påpege eventuelle tendenser.