Erfaringer fra NetKOL og Min eGraviditet - Nye pejlemærker for udviklingen af telemedicin

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Allan Green
Stilling: 
Projektleder, NetKOL
Firma/organisation: 
KIH, NetKOL
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Karina Fischer Blom
Stilling: 
Projektleder, Min eGraviditet
Firma/organisation: 
KIH, Min eGraviditet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er de vigtigste, foreløbige erfaringer fra projektet? Den endelige evalueringen af projektet vil ligge klar ved udgangen af 2014. Der er dog allerede nu indhentet vigtige erfaringer, der rykker
2: 
Hvilke nye udfordringer tegner der sig for udviklingen af telemedicin? På baggrund af erfaringerne fra projektet, skitseres en række konkrete opgaver der skal løses i en endelig idriftsættelse af de t
3: 
Hvad er status på KIH-projektet her tæt ved dets afslutning? Herunder en kort brush up på indholdet i de 5 delprojektet.

De to KIH-delprojekter, NetKOL og Min eGraviditet, nærmer sig en afslutning nu, og konturerne af et nyt sæt pejlemærker for de næste års udvikling af telemedicin er ved at tegne sig.
 
Erfaringern fra disse projekter peger bla. i retningen af behov for
- at patienterne anvender deres egne enheder (Bring Your Own Device)
- at antagelserne om befolkningens parathed i forhold til telemedicin genovervejes
- at der oprettes egentlige regionale centre til håndtering af logistik og support til telemedicin
- at der fokuseres på et målrettet samarbejde mellem klinik og industri med henblik på modning af teknologi og organisation.
 
Herudover vil vi komme ind på væsentlige udfordringer i forhold klinikernes ibrugtagning af teknologien og samarbejde på tværs af sektorer.
 

 

De to KIH-delprojekter, NetKOL og Min eGraviditet, nærmer sig en afslutning nu, og konturerne af et nyt sæt pejlemærker for de næste års udvikling af telemedicin er ved at tegne sig.
 
Erfaringern fra disse projekter peger bla. i retningen af behov for
- at patienterne anvender deres egne enheder (Bring Your Own Device)
- at antagelserne om befolkningens parathed i forhold til telemedicin genovervejes
- at der oprettes egentlige regionale centre til håndtering af logistik og support til telemedicin
- at der fokuseres på et målrettet samarbejde mellem klinik og industri med henblik på modning af teknologi og organisation.
 
Herudover vil vi komme ind på væsentlige udfordringer i forhold klinikernes ibrugtagning af teknologien og samarbejde på tværs af sektorer.