Erfaringer fra projekt klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH). Patientperspektiv

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Anne Lee og Marianne Sandvei
Stilling: 
Seniorkonsulent
Firma/organisation: 
Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet
E-mail: 
ale@cast.sdu.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Lone Holst
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, Skejby
E-mail: 
lonehols@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Intensiv telemedicinsk overvågning og kontinuitet i kontakten til de sundhedsprofessionelle skaber tryghed hos den gravide i en angstfyldt periode.
2: 
Den telemedicinske indsats giver øget fleksibilitet i forhold til tid og sted.
3: 
De hyppige målinger giver den gravide en væsentlig viden om barnets og egen sundhedstilstand.

Beskrivelse af projektet:

Studiet er et delprojekt i det tværregionale projekt ’Klinisk Integreret Hjemmemonitorering’ (KIH) hvori der indgår fem kliniske delprojekter.  Projektet ’Gravide med komplikationer’ foregår i regi af Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Målgruppen for delprojektet er gravide med hhv. diabetes, svangerskabsforgiftning og tidlig vandafgang. Den telemedicinske indsats omhandler hjemmemonitorering (måling af blodtryk, puls, urin, temperatur, infektionstal, vægt, blodglukose, fosterhjertelyd, fosterbevægelser og kontraktioner) med elektronisk/telefonisk monitorering, råd og vejledning.

Baggrund og motivation:

Studiets formål er at undersøge de gravides anvendelse af og tilfredshed med det telemedicinske tilbud, herunder hvilken rolle teknologien spiller for hverdagslivet og for graviditeten. Der fokuseres på temaer som: tanker, følelser, viden, erfaringer og handlinger i forhold til graviditet og anvendelsen af teknologi. 

Indhold af oplæg:

I oplægges præsenteres en kvalitativ analyse af interviews med syv gravide kvinder der overvåges telemedicinsk i forbindelse med at de er under observation for svangerskabsforgiftning eller har for tidlig vandafgang. Den kvalitative metode giver et indblik i hvordan de gravide integrerer monitoreringen i deres hverdag og hvilken betydning den har for deres graviditet og måde de forholder sig til, at graviditeten er kompliceret. Der er tale om kvinder der tidligere har haft en kompliceret graviditet og hvor de har oplevet at deres muligheder for; at opdage komplikationen, at følge med i udviklingen af denne og i barnets tilstand og dermed at handle har været begrænset.