Erfaringer fra storskala projektet TeleCare Nord

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Helen Rasmussen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
TeleCare Nord
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad viser de første erfaringer med telemedicin i storskala
2: 
Hvor gemmer de største udfordringer sig
3: 
Hvis jeg vidste dengang, hvad jeg ved nu

Telemedin til KOL patienter i storskala - realiseret i et tværsektorielt samarbejde om og med patienten, og indenfor rammerne af ordinær drift. Ambitionsniveauet i TeleCare er højt, og forventningerne til de resultater og den viden TeleCare Nord kan bidrage med i den fortsatte modning af telemedicin i Danmark er tilsvarende høje.

Projektet som startede op 1.1 2012, har på vejen mod storskala drift adresseret tværsektorielle, organisatoriske, juridiske, tekniske og økonomiske problemstillinger, og fundet løsninger. Løsninger som nu afprøves i et fuld tværsektorielt drifts setup med samtlige 11 nordjyske kommuner, alle Region Nordjyllands sygehuse og de praktiserende læger som aktive aktører. Over 1300 patienter deltager i TeleCare Nord, og siden opstarten af de første patienter tilbage i november 2013, er der opsamlet mange og værdifulde erfaringer som kan og skal udnyttes i det fremadrettede arbejde med telemedicin. Samspillet med patienten og de pårørende, krav om og tilførsel af nye kompetence hos de sundhedsprofessionelle som direkte eller indirekte involveres i telemedicin, det tværsektorielle samarbejde og de svære sektorovergange, og ikke mindst, hvor helt nye opgavetyper bør placeres og hvordan de løses. Det er blot nogle af de emner som TeleCare Nord har opsamlet værdifulde erfaringer om.  

Oplægget tilbyder et kik ned i TeleCare Nords maskinrum, og et indblik i erfaringerne fra Danmarks første og største telemedicinske storskala projekt.