Komplicerede graviditeter - hverdagen med KIH-projektet - for både personale og patienter – samt de videre perspektiver

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Olav Bjørn Petersen
Stilling: 
Lektor, Overlæge, Ph.D.
Firma/organisation: 
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
E-mail: 
olavpete@rm.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Lone Holst
Stilling: 
Projektjordemoder
Firma/organisation: 
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
E-mail: 
lonehols@rm.dk
Navn: 
Merete Daugaard
Stilling: 
Projektsygeplejerske
Firma/organisation: 
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
E-mail: 
elldau@rm.dk
Navn: 
Troels Krarup Hansen
Stilling: 
Overlæge, Ph.D.
Firma/organisation: 
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
E-mail: 
troeha@rm.dk
Navn: 
Klaus Otten
Stilling: 
Læge
Firma/organisation: 
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
E-mail: 
klauotte@rm.dk
Navn: 
Anders Pier
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Silverbullet
E-mail: 
ap@silverbullet.dk
Navn: 
Henrik Hammer Jordt
Stilling: 
Leder for it-udvikling, arkitektur og design
Firma/organisation: 
Region Midtjylland
E-mail: 
hjt@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vidensdeling fra KIH projektet til det øvrige (ikke-projekt) personale er af stor betydning, og feedback herfra er med til at udvikle/udvide de telemedicinske anvendelsesområder
2: 
Inddragelse af Afd. Y’s øvrige personaler og “projekt”gravide kan bidrage med forslag til implementering af projektet i Afd. Y og til udvikling af OpenTele – og telemedicinske løsninger generelt
3: 
Hjemmemonitorering som patient empowerment – er det virkelighed?

Baggrund og motivation

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) har som mål at nedbringe antallet af ambulante besøg og indlæggelser samtidig med, at der skabes en bedre sammenhæng i det enkelte forløb. I Region Midtjylland indgår delprojekterne Diabetes og Komplicerede Graviditeter.

 I oplægget vil en overlæge og en etnograf præsentere erfaringer fra KIH delprojektet Komplicerede Graviditeter, hvor kvinden med den komplicerede graviditet selv tager aktiv del i behandlingen ved at foretage en række målinger hjemme. Målinger der ellers ville blive udført af en læge, jordmoder eller sygeplejerske på sygehuset. Projektet i Afd. Y er en videreudvikling af TeleSkejby projektet, og Afd. Y har dermed mere end 2 års erfaring med hjemmemonitorering af komplicerede graviditeter.

 

Beskrivelse

Gravide med komplicerede graviditeter inkluderer svangerskabsforgiftning, for tidlig vandafgang og diabetes (type 1, 2- og graviditetsudløst). Disse komplikationer medfører hyppige konsultationer i svangreambulatoriet eller indlæggelse(r). Som et alternativ tilbydes gravide i målgruppen at blive monitoreret i eget hjem vha. den tekniske løsning, OpenTele. Dels er OpenTele en kommunikationsplatform for indsamling og overførsel af måledata vedrørende den gravides og fostrets velbefindende (fx blodtryk, puls, vægt, blodprøver og CTG), og dels kan den gravide og projektteamet kommunikere direkte via denne platform. I dette setup er det for projektpersonalet muligt at modtage målinger fra en hjemmemonitoreret gravid, uden den gravide fysisk skal ses på Afd. Y. Dette giver mulighed for, sikkert at vurdere den gravides og fostrets velbefindende, samt mulighed for tidlig opsporing af en behandlingskrævende tilstand, og dermed for tidligere indsats. Den samlede effekt er at antallet af sengedage reduceres.

Etnografer har fulgt en række monitorerede gravide fra start i delprojektet til forløsning, herunder også konsultationer, scanninger og akutte henvendelser på Afd. Y. Desuden har etnografer haft ugentlige samtaler med den gravide for at opnå viden og kontinuerlige erfaringer med telemedicin. Øvrige personaler på Afd. Y har gennem workshops kunnet italesætte deres syn på forankring af projektet i afdelingen samt deres fordomme om gravides evner til at foretage målinger i hjemmet. Aktiviteter, der har resulteret i bidrag til videreudvikling af OpenTele, organisation og håndtering af patienter. 

Indlægget

I en afdeling, med mere end 100 jordemødre, 200 sygeplejersker, 50 læger, mange studerende og andre faggrupper, er delprojektet Komplicerede Graviditeter forankret i et team af 3 personaler: 1 overlæge, 1 jordemoder og 1 sygeplejerske. Udfordringen har været, hvordan man når en forståelse af KIH delprojektet i en afdeling af Afd. Y’s størrelse

Det vil i indlægget blive præsenteret, hvilke forbehold og reservationer Afd. Y’s personale har udtrykt for en telemedicinsk løsning, men også de perspektiver og muligheder personalerne ser. De hjemmemonitorerede gravides erfaringer og perspektiver på projektet bringes i spil sammen med de udviklingsmuligheder de kan se for OpenTele, eller andre telemedicinske løsninger, samt ift. sundhedsfaglig organisering omkring de komplicerede graviditeter som patientgruppe, når indsatsen går fra at være projekt til implementeret på Afd. Y.

Ud over disse resultater vil videre perspektiver ift. overførsel af erfaringer, og visioner for fremtiden med klinisk hjemmemonitorering blive diskuteret