Coping with Complexity - arkitektur og standarder

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Esben Andreas Dalsgaard
Stilling: 
Chefarkitekt
Firma/organisation: 
Sektor for National Sundheds-it
E-mail: 
ead@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Standardisering (og de-standardisering) er løbende processer, der holder systemporteføljen ”fit”
2: 
Standarder medvirker til at reducere kompleksiteten, når systemer fra mange parter skal integreres
3: 
Dansk sundheds-it mister sin førerposition hvis vi ikke snart retter os mere internationalt

Hvor let er det at tilpasse en organisation, der har mange individuelle løsninger? Og har vi overhovedet kræfter til at være innovative, når vi tynges af en voksende vedligeholdelsesbyrde? Kan arkitektur og standarder medvirke til at ensrette løsninger, og vil det gøre sundhedsvæsenet mere agilt? Eller er standarder med til at cementere løsninger og dræbe al fornyelse? Kan arkitektur og standarder skabe fremdrift i projekter, og vil de forhindre, at de samme fejl begås igen og igen? Eller kan krav om at følge bestemte standarder gøre simple projekter komplekse?
 
Med udgangspunkt i en forståelse af samspillet mellem produktudvikling, standarder og markedsudvikling gives nogle bud på hvornår standardisering bidrager positivt til digitaliseringen og hvordan utidig eller overdreven standardisering resulterer i det modsatte. Indlægget søger at indkredse konsekvenserne ved standardisering (og ved mangel på samme), og der drages nogle konklusioner i forhold til den nationale standardiseringsindsats.
 
I indlægget vil vi komme ind på hvor meget (eller hvor lidt) fastsættelsen af nationale standarder påvirker markedet og hvor meget markedet betyder for fastsættelsen af standarder. Vi vil også komme ind på, hvorvidt standardiseringsopgaven (og den måde man organiserer sig om den) i et lille land som Danmark adskiller sig fra den måde man griber opgaven an på internationalt.
 
Indlægget krydres med nationale og internationale eksempler på mere og mindre vellykkede standardiseringstiltag.