Empower Patients - telesundhedsløsning med borgeren og patienten i centrum, set fra et leverandørperspektiv

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Jan Kold
Stilling: 
Solutions Public/Healthcare
Firma/organisation: 
NNIT
E-mail: 
jakd@nnit.com
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Ann-Catrine Monberg
Stilling: 
Solutions Healthcare Advisory
Firma/organisation: 
NNIT
E-mail: 
achm@nnit.com
Navn: 
Henrik L. Ibsen
Stilling: 
Direktør / Partner
Firma/organisation: 
Silverbullet
Navn: 
Robert Mortensen
Stilling: 
Solutions Public/Healthcare
Firma/organisation: 
NNIT
E-mail: 
rbem@nnit.com
Navn: 
Marianne Ørbech Happel
Stilling: 
Solutions Healthcare Advisory
Firma/organisation: 
NNIT
E-mail: 
mrqh@nnit.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Øget kvalitet i behandling og pleje af patienten er udgangspunktet for Telesundhed. Det kræver at vi husker patienten i processen. Hvem er patienten? Hvad kan telemedicin bruges til? Tænk innovativ!
2: 
En vision om at skabe en platform hvor patientsikkerhed er i centrum og hvor borger, patienter og kliniker kan stole på at data bliver håndteret sikkert og fortroligt
3: 
NNIT’s syn på OpenTele og Telesundhed. Hvad kan platformen tilbyde og hvor er vi i dag?

Baggrund og motivation

Hvordan skaber vi bedst telesundhedsløsninger som imødekommer patientens behov. Det kræver at se det fra patienten og borgerens side, men også at vi tænker innovativt og inddrager nye patientgrupper og anvendelsesscenarier. Ofte tror vi, at målgruppen giver sig selv for vores teleløsninger. NNIT tror at vi endnu ikke har set og udnyttet alle de muligheder som telesundhed rummer. NNIT ønsker at borgere og patienter i højere grad skal involveres i deres egen plan for forebyggelse og behandling, samt tage ansvar for eget helbred, uafhængigt af geografiske afstande. Dette kan opnås ved at give borgere og patienter kontrol over egne sundhedsdata gennem selvmonitorering, digital kommunikation med almen praksis, kommuner og regioner. NNIT Empower Patients søger at bringe Patienten i centrum når Telesundhed skal udvikles fra isolerede siloprojekter til storskalaimplementering. Vi ønsker at tage de første skridt på vejen mod en national løsning indenfor telesundhed, som kan medvirke til at løfte de nationale visioner og strategier.

Det er NNIT’s vision at spille en større rolle i udbredelsen af telesundhedsløsninger i storskala, ved at:

  • Skabe et nationalt fundament ved brug af OpenSource-løsninger, der er skræddersyet til både kommuner og regioner.
  • Tilvejebringe et fælles telemedicinsk forretnings- og software-økosystem med lave omkostninger, der er nemt at implementere og bruge for kommuner og regioner.
  • At bringe Patienten i centrum ved håndtering og behandling af de data som fremkommer ved telesundhedsløsninger.
  • At Personfølsomme data håndteres og præsenteres på sikker vis, så de bliver brugbare for såvel patienter som klinikere.

Beskrivelse

Løsningen, som bl.a. tilbydes af NNIT og Silverbullet, er første skridt på vejen mod en national telesundhedsløsning, som kan fungere på tværs af regioner/hospitaler og kommuner/hjemmepleje. OpenTele er en dansk national OpenSource-løsning udviklet af tre af de danske regioner med formålet at etablere et telemedicinsk forretnings- og software-økosystem i Danmark.

NNIT ønsker at afprøve løsningen for igennem implementeringen at tilpasse løsningen til brugernes behov. Ved at afprøve løsningen kan man kombinere viden og erfaringer fra klinikere, patienter og  industri, og dermed sikre en vedkommende og brugbar løsning, som understøtter brugernes behov. Der kan igennem afprøvningsforløb indhentes vigtig viden om brugerne og deres ønsker til en telesundhedsløsning, således at løsningen løbende kan udbygges og modelleres. Samtidig rummer løsningen mulighed for differentieret behandling, således at patienten oplever en telesundhedsløsning tilpasset den enkelte. NNIT mener det er med til at sikre at patienter oplever kvaliteten ved løsningen. På nuværende tidspunkt er løsningen oplagt til at understøtte velfærdsydelser samt i behandlingsforløbet af kronikere med forhøjet blodtryk, astma og hjerte/lungesygdomme. Men mange flere kroniske sygdomme kan håndteres i løsningen i forhold til efterspørgsel, ligesom raske borgere kan benytte telesundhedsløsningen i forhold til at understøtte forebyggelse. Løsningen sigter mod at øge den direkte inddragelse af patienter og borgere i at tage ansvaret for deres helbred, uafhængigt af geografiske afstande.

Indlægget

Med udgangspunkt i OpenTele og NNIT’s erfaringer inden for sikkerhed og sundhed, fortælles om:

  • NNIT’s syn på telesundhed og de udfordringer, vi ser der eksisterer i dag for at sikre patienten i de nye telesundhedsløsninger
  • Hvorfor NNIT tror at en OpenSource baseret løsning omkring telesundhed er vejen frem, inden for telesundhed nationalt såvel som internationalt
  • Det sikkerhedsmæssige perspektiv inddrages, både i forhold til behandling af personfølsomme data, men også i forhold til at kunne stole på data, fra såvel patienter som klinikere