Metoder til at reducere kompleksiteten i SNOMED CT-implementering

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anne Randorff Højen
Stilling: 
Videnskabelig assistent
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet
E-mail: 
arra@hst.aau.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
David Markwell
Stilling: 
Chief Implementation and Education Officer (CIIO)
Firma/organisation: 
IHTSDO, International Health Terminology Standards Development Organisation
Navn: 
Fadi El Turk
Stilling: 
Consultant, Research Europe
Firma/organisation: 
Cerner, UK
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Den danske sundhedsterminologi er baseret på den internationale standard SNOMED CT som muliggør dokumentationsstøtte og dataanalyse i informationssystemer som kliniske databaser og patientjournaler.
2: 
SNOMED CT’s anvendelse i danske informationssystemer har været begrænset af kompleksiteten forbundet med meningsfuld implementering. Det er nødvendigt at udnytte begrebers semantik og sammenhænge.
3: 
IHTSDO, har udgivet en vejledning, der præsenterer metoder til simpel og meningsfuld søgning og registrering vha. SNOMED CT.

Baggrund og motivation:

Den kliniske terminologi, SNOMED CT, indeholder mere end 300.000 begreber og 1.500.000 definerede relationer imellem disse begreber. Det er naturligt at spørge om det overhovedet er muligt at gøre terminologien operationel i kliniske it-systemer, eller om udfordringerne forbundet med implementering af SNOMED CT overskygger de potentielle gevinster. 

Det er en forudsætning for succesfuld implementering, anvendelse og udbredelse af SNOMED CT i Danmark, såvel som internationalt, at øge opmærksomheden på, hvordan begrebernes semantik og indbyrdes sammenhænge kan udnyttes i implementering af brugervenlige systemer, der anvender terminologien på en konsistent og meningsfyldt måde.

Indhold:

IHTSDO har i 2013, blandt andet i samarbejde med oplægsholderen, udviklet en vejledning til at støtte søgning og registrering af SNOMED CT for at øge opmærksomheden på de metoder og teknologier der kan anvendes til at støtte brugere i anvendelsen af SNOMED CT. I projektet blev forskellige use cases for SNOMED CT søgning og dataregistrering analyseret og beskrevet, som udgangspunkt for at klarlægge, hvilke teknikker der kan implementeres for at støtte effektiv og korrekt søgning i SNOMED CT, samt understøtte struktureret og konsistent indtastning af SNOMED CT begreber.  Projektets resultat er publiceret som en samlet vejledning ’SNOMED CT search and data entry’, og kan hentes som public draft document på IHTSDOs hjemmeside http://ihtsdo.org/fileadmin/user_upload/doc/

IHTSDO projektet har således prioriteret use case orientering og simple, direkte implementérbare teknikker. Hermed understøttes at leverandører og system-konfiguratører får et bedre grundlag for at håndtere kompleksiteten i SNOMED CT. På sigt vil dette kunne bidrage til udvikling af avanceret dokumentationsstøtte, beslutningsstøtte og dataanalyse på grund af øget opmærksomhed på, og udnyttelse af, SNOMED CT’s underliggende referencemodel.

Denne præsentation introducerer de metoder, der kan anvendes når SNOMED CT implementeres i kliniske IT systemer. Præsentationen henvender sig til leverandører, der interesserer sig for, hvilke krav der bør sættes til IT-systemer der understøtter SNOMED CT. Derudover henvender oplægget sig til personer der  er involveret i udvælgelse af kliniske begreber og specificering af det kliniske indhold der skal være tilgængelig i systemerne. Endelig henvender oplægget sig til konfiguratører der er involveret i opsætning og design af kliniske brugergrænseflader.