PHMR – en dansk HL7-standerd & et meddelelseshotel, som et led i overgangen til HL7

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Michael Due Madsen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
mdm@medcom.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jens Rahbek Nørgaard
Stilling: 
Seniorkonsulent
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
jrn@medcom.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vi skal basere vores e-kommunikation på internationale standarder: Sådan ser en HL7 standard ud 'på dansk' - PHMR/CDA - til brug for hjemmemonitorering
2: 
Et nyt Meddelelseshotel vil kunne håndtere national konvertering mellem forskellige indholdsstandarder (EDI, XML og HL7-CDA) og kunne tilgås traditionelt, men også via webservices eller webbrugergræ
3: 
Et nyt Meddelelseshotel vil kunne forbedre overvågning, fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse af den beskedbaserede VANS-meddelelsesinfrastruktur som findes i dag

Baggrund og motivation.
MedCom's standarder for E-kommunikationen i Danmark har gennem mange år været baseret på EDI/XML specifikationer byggende på EU standarder. MedCom har, i samarbejde med primær- og sekundærsektoren etableret, pilotafprøvet og udbredt anvendelsen af meddelelsesbaseret dataudveksling i sundhedssektoren. I dag flyder der - igennem VANS-nettet - i omegnen af 6 mio. meddelelser på månedsbasis.
I MedCom har der været gennemført et analyseprojekt ”Teknologisk Fremtidssikring” som har set overordnet på hele den meddelelsesorienterede infrastruktur. Nogle af konklusionerne fra analyseprojektet var, at der er behov for at få en bedre overvågning af driften og at få moderniseret infrastrukturen til at kunne håndtere overgange fra ældre til nyere teknik både i forhold til forsendelse og indpakning. 
Der har været et stigende ønske fra danske leverandører om at bruge internationale standarder mhp. at øge deres internationale potentiale. Ligeledes har der fra kundesiden været en forventning om at internationale standarder, som basis for dansk e-kommunikation, vil udvide leverandørvalgmulighederne i forhold til det internationale marked.

Beskrivelse af HL7/PHMR.
I projektet HL7/PHMR udførtes der en dansk profilering af standarden PHMR fra organisationen HL7, som er en standard for overførsel og lagring af data fra hjemmemonitorering.  
Formålet med projektet har været at udarbejde en dansk profilering af den internationale standard HL7/PHMR til brug ved hjemmemonitoreringsdata. Den danske profilering af standarden bliver specifikt brugt i projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, hvor den som snitflade til KIH-databasen indgår i projektet og databaseløsningen. Ud fra PHMR specifikationen dannes CDA dokumenter, der kan deles indenfor rammerne af IHE/XDS indeksering.

Beskrivelse af et Meddelelseshotel.
I dag findes der flere hotelløsninger i MedCom-regi. I det nuværende VANS-net som står for forsendelse af Edi- og XML-meddelelser i dag, gemmes der ikke nogen kopi af indholdet. Ved at etablere et egentligt Meddelelseshotel vil man kunne lagre de enkelte meddelelser og benytte metadata til logistik- og overvågningsformål. Dette vil give mange nye muligheder:

- Overvågning af trafikken

- Nye aftalte meddelelsesstandarder kan bruges bredt fra dag 1. Hvis en ny informationsstandard ikke er systemimplementeret kan den benyttes via en web-baseret brugergrænseflade evt. med genvejsfunktionalitet

- Meddelelseshotellet vil fremadrettet kunne levere 1:1 konvertering af EDI, XML og HL7-CDA formateret indhold

- Meddelelseshotellet vil både kunne understøtte informationsflow baseret på eksisterende VANS-postkassefunktionalitet, webservicebaseret og web-baseret leverance/modtagelse af information

- Adgang for borgere til at se egne data som udveksles – både indhold, afsender og modtager