Genoptræn.dk – virtuel genoptræning der virker

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Katrine Vedel
Stilling: 
It-konsulent
Firma/organisation: 
Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Flemming Nielsen
Stilling: 
Distriktsleder
Firma/organisation: 
Sønderborg Kommune
E-mail: 
flne@sonderborg.dk
Navn: 
Asger Kudahl
Stilling: 
Chefkonsulent
Firma/organisation: 
Odense kommune
E-mail: 
aku@odense.dk
Navn: 
Karen Kinch Hansen
Stilling: 
Leder af Træning og Rehabilitering
Firma/organisation: 
Haderslev kommune
E-mail: 
kakh@haderslev.dk
Navn: 
Peter Simonsen
Stilling: 
Chef rådgiver
Firma/organisation: 
Region Syddanmark
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
E-Sundhedsløsninger, der går på tværs af sektorer behøver hverken at være store, komplicerede eller dyre
2: 
E-Sundhedsløsninger , der understøtter et genoptræningsforløb, skal kunne fungere med et minimum af hardware. Jo mere hardware, jo dyrere løsning. Genoptræn.dk anvender alene borgernes hardware.
3: 
Genoptræn.dk’s fornemste opgave er at motivere og guide borgeren i egentræningen. Konsekvensen er at borgeren overtager en større del af ansvaret for sin egen genoptræning – empowerment.

Genoptræn.dk er udviklet i samarbejde mellem og ejes af Syddansk Sundhedsinnovation, Odense, Haderslev og Sønderborg Kommune. Løsningen bruges i dag i en række kommuner i Region Syddanmark samt i Region H og Sjælland.

”Skal vi ikke vente med at tage virtuelle løsninger i brug til de er helt færdigudviklede?” Et enkelt og relevant spørgsmål, men svaret er mere kompliceret. Som ved al anden teknologi sker der en løbende udvikling og forbedring, og selvom produktet kan anvendes vil vi som forbrugere hurtigt få øje på forbedringsmulighed og mangler ved et produkt. Genoptræn.dk har været i drift i over et år og bliver løbende udviklet og forbedret på baggrund af feedback fra terapeuter og borgere.

Hvordan fungerer løsningen?

Borgere og patienter, der er visiteret til genoptræning kan genoptræne via en webportal, iPad eller smartphone. På portalen kan patienterne med brugernavn og kode logge sig ind på deres egen personlige side, hvor en fysioterapeut har lagt et individuelt tilrettelagt træningsprogram klar. I modsætning til det traditionelle stykke papir, hvor øvelserne er gengivet som illustrationer, og som bruges i mange genoptræningsforløb i dag, er der på Genoptræn.dk lagt små videoer ind, hvor fysioterapeuterne aktivt viser og guider patienten i at udføre øvelserne korrekt. Man kan skrive til sin terapeut og få svar via et besked system og terapeuten kan løbende følge med i hvordan det går med træningen og tilpasse øvelserne efter niveau og behov hos den enkelte – denne tilpasning kan også finde sted imellem de fysiske konsultationer hos terapeuten. Genoptræningsportalen skal ikke ses som en erstatning for den personlige kontakt med fysioterapeuten, men som et understøttende redskab til genoptræningsforløbet og et alternativ til de udleverede pjecer.

Vision for Genoptræn.dk

Genoptræn.dk skal være med til at skabe en rød tråd i behandlings/træningsforløbet for brugerne sådan at de oplever en smidig overgang fra træning/behandling på sygehus til træning i kommunalt regi. Den enkelte borger skal opnå en højere kvalitet i sin træning - f.eks. opnår et højere funktionelt niveau efter afsluttet træningsforløb.

Indlægget:

I indlægget vil vi dels give en præsentation af løsningen, fortælle om vores erfaringer med understøttelse af tværsektorielt samarbejde og fortælle om vores erfaringer med overgangen fra test/projektløsning, til bred implementering og drift.