Nyt Fælles Servicecenter til telemedicin i Region Midtjylland

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Gitte Kjeldsen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens, Medtech Innovation Center
E-mail: 
gk@mtic.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Christina Egelund Antonsen
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
Navn: 
Nanna Skovgaard Sørensen
Firma/organisation: 
Center for Telemedicin, Region Midtjylland
Navn: 
Britta Ravn
Firma/organisation: 
Center for Telemedicin, Region Midtjylland
Navn: 
Malene Storgaard Jensen
Firma/organisation: 
Horsens Kommune
Navn: 
Peter Rasmussen
Firma/organisation: 
Aarhus Kommune
Navn: 
Ivan Kjær Lauridsen
Firma/organisation: 
Aarhus Kommune
Navn: 
Trine Winterø
Firma/organisation: 
Medtech Innovation Center
Navn: 
Mathilde Grøndahl
Firma/organisation: 
Medtech Innovation Center
Navn: 
Christian Graversen
Firma/organisation: 
Dansk Industri
Navn: 
Jens Peder Rasmussen
Firma/organisation: 
Systematic Software Engineering
Navn: 
Henrik Schriver
Firma/organisation: 
Falck
Navn: 
Per Simon Marius Knudsen
Firma/organisation: 
TDC
Navn: 
Simon Bo Larsen
Firma/organisation: 
Alexandra Instituttet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Et nyt servicecenter til telemedicin er på vej til at blive en realitet i et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland, flere kommuner og en række virksomheder.
2: 
Servicecenteret byder på et servicekatalog, der indeholder 4 kategorier, der skal gøre det lettere for borgere og sundhedspersoner at benytte telemedicin.
3: 
Med et fællesoffentligt afsæt bryder servicecenteret med sundhedsvæsenets traditionelle organisering. Dette skal sikre bedre anvendelse af telemedicin og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Indlægget

I indlægget vil vi løfte sløret for, hvordan ideer fra de mange deltagere i projektet har været med til at forme projektet og understøtte, at servicecenteret et gået fra idé til virkelighed. Vi vil også kort præsentere konceptet for et fælles servicecenter og de 4 servicekategorier. Endeligt vil vi afrunde med at præsentere de foreløbige erfaringer fra testen af fælles servicecenter i praksis, herunder hvordan en fællesoffentlig organisering kan være med til at understøtte telemedicin på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet – både for borgere og sundhedspersonale.

Baggrund og motivation

Region Midtjyllands Task Force for Velfærdsteknologi har i 2013/2014 støttet projektet Fælles Servicecenter. Projektet er et af de første af sin slags i Danmark, hvor der arbejdes med hvordan en servicefunktion til telemedicin kan bidrage til at understøtte sammenhæng i borgernes forløb, samarbejde på tværs af sektorerne og stordrift i forhold til support til brugere af telemedicin.

Projektet har taget udgangspunkt i erfaringer og problemstillinger fra det telemedicinske felt, og ladet disse præge projektet gennem processen. Erfaringerne viser blandt andet, at de fleste telemedicinske indsatser har været enkeltstående projekter, som har været båret af ildsjæle. Arbejdet med projekterne har ofte foregået i midlertidige projektorganiseringer, og den teknologiske løsning har ofte ikke været integreret i de eksisterende omgivelser. Selvom dette har givet værdifulde erfaringer om brugen af telemedicin, er det få telemedicinske indsatser, som er blevet en integreret del af den almindelige drift.

Projektet har leveret et design for et servicecenter, der skal gøre det muligt at få en positiv business case ud af telemedicinske arbejdsgange. Hypotesen er, at der kan udvikles en serviceløsning, der gør det enklere, bedre og billegere at benytte telemedicin – både for borgerne og sundhedssektoren. 

Beskrivelse

Projektet har kørt henover 12 måneder (marts 2013-marts 2014) og gennemløb 4 faser. Igennem alle faser har der været en række forskellige aktiviteter (workshops, interviews, feltstudier), som inddrog både sundhedsfaglige fra region og kommuner, praktiserende læger, borgere, offentlige beslutningstagere, virksomheder, forretningsudviklere, jurister og teknologer. I alt har mere end 80 personer bidraget til projektets undersøgelse. Processen har ledt frem til et servicekatalog for servicecenteret, hvori flertallet af de mange ideer fra projektdeltagerne kan rummes i 4 overordnede kategorier. De 4 kategorier er: Teknisk support og logistik, Information og koordination, Selvbetjening og personlig agent samt Udviklings- og videnscenter.

Ydelseskategorierne er blevet testet af på tre cases (Telemedicinsk sårvurdering, Horsens På Forkant og Virtuel Genoptræning) ved hjælp af gennemspilning af de telemedicinske forløb ud fra metoden ’storyboards’.

Erfaringerne fra projektet har ledt frem til, at servicecenteret skal afprøves i praksis. Dette finder sted fra midten af 2014 og frem. De 4 ydelseskategorier bliver testet ude i praksis hos kommuner, hospitaler og borgere. I en opstartsperiode vil 2-3 telemedicinske indsatser danne grundlag for dette. Afprøvningen sker ud fra et fællesoffentligt afsæt, hvor kommuner og region i samarbejde med en række virksomheder skal drive centeret. Dette skal give et erfaringsgrundlag til at skabe en virksomhedskonstruktion med et fællesoffentligt ejerskab af centeret, for derved at sikre en mere effektiv anvendelse af telemedicin på tværs af kommuner og region.