Vi udvikler en app sammen - participatory design som tilgang i udvikling af app'en MindFrame til unge i behandling for ny-diagnosticeret skizofreni

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Malene Terp
Stilling: 
Ph.d.-studerende
Firma/organisation: 
Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitsteshospital - psykiatrien og Klinisk Institut, Aalborg Universitet
E-mail: 
m.terp@rn.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Mads Frost
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Monsenso
Navn: 
Camilla Krogh
Stilling: 
Konsulent, Industriel designer
Firma/organisation: 
Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitsteshospital - psykiatrien
E-mail: 
c.krogh@rn.dk
Navn: 
Pernille Mejer Højholt
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Koncern IT - IT Projekt og portefølje, Region Nordjylland
E-mail: 
pmh@rn.dk
Navn: 
Charlotte Bjørnes
Stilling: 
Postdoc
Firma/organisation: 
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital
E-mail: 
chbj@rn.dk
Navn: 
Jan Mainz
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital - psykiatrien og Klinisk Institut, Aalborg Universitet
E-mail: 
jan.mainz@rn.dk
Navn: 
Rikke Jørgensen
Stilling: 
Postdoc
Firma/organisation: 
Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitsteshospital - psykiatrien
E-mail: 
rijo@rn.dk
Navn: 
Birgitte Schantz Laursen
Stilling: 
Lektor
Firma/organisation: 
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital
E-mail: 
bisl@rn.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Participatory design har vist sig at være en værdifuld tilgang i afdækning af erkendte og ikke erkendte behov, ønsker og præferencer for støtte hos unge med ny-diagnosticeret skizofreni
2: 
Participatory design kan bidrage til, at konkrete ideer bliver realiseret og omsat sammen med unge med skizofreni så deres behov, ønsker og præferencer matches
3: 
Gennem participatory design kan unge med ny-diagnosticeret skizofreni inddrages som med-designere, hvor deres ekspertviden er essentiel for udvikling af en værdifuld teknologi

Baggrund og motivation

Tidligere forskning afspejler at unge med ny-diagnosticeret skizofreni, har vanskeligt ved at indgå i et længerevarende ambulant behandlingsforløb, hvilket ofte er nødvendigt for at undgå tilbagefald. Derfor søger projektet at sprænge de fysiske rammer og tilbyde behandling og samarbejde på en ny måde, hvor der trækkes på de unges teknologifærdigheder og de unges præferencer for støtte og samarbejde matches.

 

Patientinddragelse er højt på den politiske dagsorden, og således også indenfor det psykiatriske speciale. Det er anerkendt at participatory design kan bidrage til inddragelse af patienter i udvikling af nye teknologier, men der eksisterer begrænset viden om anvendelsen af participatory design indenfor det psykiatriske speciale. Derfor anvendes denne tilgang i indeværende projekt med henblik på at udvikle den psykiatriske behandling og pleje, så den opleves værdifuld af slutbrugerne, og engagerer patienterne i deres egen behandling med henblik på at forebygge tilbagefald og fremme recovery-processer.

 

Beskrivelse

Designprocessen, der forløb over 12 måneder, involverede 4 unge med skizofreni og behandlere fra Ambulatorium for unge med skizofreni (OPUS) ved Aalborg Universitetshospital – psykiatrien. Derudover deltog systemdesignere, grafisk designere, grafisk facilitator og forsker.

 

Med afsæt i den participatoriske tilgang blev de unge inddraget gennem såvel individuelle interviews, gruppeinterview, observationer, workshops og arbejdsgrupper. Inspireret af Gadamers hermeneutiske tænkning var dialog og refleksion central for den iterative designproces, hvor indsigter og forståelser blev udviklet, fik fælles sprog og blev omsat til konkrete funktionaliteter, der kunne støtte de unge i livet med svær psykisk sygdom.

 

Indlægget

Vi afdækker designprocessen, herunder hvorledes den participatoriske design tilgang, gennem brug af forskellige innovative redskaber som koncentriske cirkler, templates, mock-ups, prototyping og grafisk facilitering, bidrog til at skabe forskellige rum, hvor sårbare patienter med ny-diagnosticeret skizofreni udfoldede deres personlige fortællinger, fik fælles sprog for udfordringer, omsatte ekspertviden til konkrete løsninger, tog lederskab og udviklede større faglig og personlig indsigt om skizofreni. Der gives en kort introduktion til det færdige resultat af designprocessen, der udover MindFrame appen består af en oversigtskærm til behandlere og en webportal.

 

Pilottest forventes indledt før konferencen, og initiale resultater herfra præsenteres som afsæt for perspektivering af teknologiens fremtidige muligheder i ambulant psykiatrisk praksis.

 

For yderligere information om MindFrame: www.mindframe-app.dk