Den Kliniske Databank i Region Syddanmark - data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Tina Kragh Thomsen
Stilling: 
It-projektleder
Firma/organisation: 
Sygehus Lillebælt
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Carsten Bæhrenz
Stilling: 
Chef for IT Udvikling
Firma/organisation: 
Sygehus Lillebælt
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Arkivering af data fra udfasede, kliniske systemer bør tænkes som en strategisk aktivitet, ikke kun som en skal-opgave.
2: 
Der er økonomisk gevinst at hente ved at tænke arkivering ind tidligt i et systems livscyklus, både for kunde og leverandør.
3: 
Arkiveringsopgaven kan danne grundlag for nye, strategiske muligheder som fx adgang for forskningen til et omfattende datagrundlag.

Baggrund og motivation

I Region Syddanmark udarbejdede man i primo 2011 en fælles arkiveringsstrategi for elektroniske EPJ og PAS data fra alle regionens sygehuse. Formålet var at etablere en central og fremtidssikret arkivløsning i Region Syddanmark. Løsningen skulle bidrage til realisering af gevinsten ved at overgå til en ny, fælles platform for EPJ og PAS, idet der var behov for at kunne lukke de gamle systemer og dermed opnå væsentlige driftsbesparelser. Samtidigt skulle løsningen opfylde de juridiske krav om opbevaring, arkivering og adgang til data, behov fra klinisk, administrativ og forskningsmæssig side for adgang til data samt tilgodese patienternes rettigheder omkring aktindsigt.

Selve projektet med at etablere arkivløsningen og arkivere systemerne blev igangsat medio 2012 og løber fortsat. Der var i det oprindelige opdrag identificeret 13 forskellige EPJ og PAS systemer, der skulle udfases og derfor håndteres ift. arkivering. Det er ikke nogen triviel opgave, hverken internt eller i relation til leverandører. Der skal findes frem til ressourcepersoner i organisationerne, der har detaljeret viden om disse ældre systemer og i nogle tilfælde skal en leverandør udvikle en arkivløsning, som betyder, at samarbejdet efterfølgende ophører, da drift og support på det udfasede system opsiges. Der er derfor oparbejdet meget erfaring og læring i projektet undervejs, som kan være af interesse for andre.

Projektets fokus har i første omgang været på arkivering af EPJ og PAS data og sikring af adgang til disse data for klinikere, patienter og sygehusadministration. Men der er også rigtigt spændende fremtidsperspektiver i løsningen, både ift. at udvide den til at omfatte øvrige kliniske systemer og ikke mindst ift. at arbejde med mulighederne for at anvende de værdifulde data i forskningssammenhæng, altså gøre løsningen til en aktiv Klinisk Databank.  Sidstnævnte er især et interessant tema set i lyset af den vision, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lanceret om, at Danmark skal være internationalt førende i at anvende data fleksibelt og sikkert til gavn for patienterne.

Indlægget

Vi præsenterer kort selve arkiveringsløsningen beskrevet i PowerPoints (evt. m. screen shots). Herefter kommer vi ind på, hvilke udfordringer vi er stødt på undervejs og den læring, vi har uddraget af projektet frem til nu, både set ift. arkiveringer af eksisterende systemer men også ift., hvordan man kan tænke arkivering ind allerede i indkøbsfasen af nye systemer. Til slut vil vi give et bud på fremtidsperspektiverne for videreudvikling af Den Kliniske Databank i Region Syddanmark.