Tværregionalt samarbejde mod national tarmkræftscreeningsløsning

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Ria Th. Høegh
Stilling: 
Product Manager
Firma/organisation: 
CSC Scandihealth
E-mail: 
rhoegh@csc.com
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Helle B. Hesthaven
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Danske Regioner
E-mail: 
hebeh@rn.dk
Navn: 
Thomas Iversen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
CSC Scandihealth
E-mail: 
tiversen@csc.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan en fælles screeningsløsning kan skabes gennem samarbejde på tværs af alle fem regioner
2: 
Mere integration, mere automatik og mindre registrering
3: 
Muliggjort ved nationale initiativer, som NSP, Sundhed.dk, MedCom og Strålfors/e-Boks, uden at berøre regionale it-systemer. Anvendelse af eksisterende it-infrastruktur til nyt sundhedsinitiativ

Motivation

Som led i Kræftplan III er der i 2014 indført tarmkræftscreening i Danmark. Alle borgere mellem 50 og 74 år tilbydes mulighed for at deltage. Formålet er, at konstatere tarmkræft i et tidligt stadie, så man kan forebygge og iværksætte behandling. De første invitationer til screening blev udsendt d. 3. marts 2014. Screeningen vil i alt berøre 2 millioner borgere, som indkaldes første gang hen over en 4-årig indkøringsperiode, og efterfølgende hvert andet år. Til understøttelse af invitation og administration af screeningen, implementeres en fælles it-løsning. It-løsningen gør brug af erfaringer fra brystkræftscreening, livmoderhalskræftscreening og nationale it-initiativer. Løsningen understøtter hele processen fra initiel udvælgelse af populationen frem til beslutning om behandling. Screeningen er den første af sin slags, hvor borgeren selv initierer screeningen ved indledningsvist at foretage en afføringsprøve i eget hjem.

Da screeningen er startet op fra bunden med etablering af nye screeningssekretariater, gav dette en unik mulighed for at implementere en løsning omkring arbejdsgange, som fokuserer på optimal udnyttelse af ressourcerne og organisationen, specielt da screeningspopulationen har en betragtelig størrelse. Det er den samme løsning i alle fem regioner. Fokus har derfor været på at finde fællesnævneren mellem alle regionerne, samtidigt med, at betingelserne for samarbejde og videndeling på tværs af regionerne er optimale.

Beskrivelse

I samarbejde med alle fem regioner er der udviklet en løsning baseret på nationale initiativer, herunder brug af den Nationale Service Platform, kommunikation med borgeren via fjernprint (e-Boks) og sundhed.dk samt forsendelse og modtagelse af MedCom-beskeder.

Grundlaget for løsningen er en gennemarbejdet kravspecifikation, som har fokus på udnyttelse af de nationale initiativer. Formålet med løsningen er, at de eksisterende regionale administrative og kliniske systemer ikke skal ændres. Gennem et agilt udviklingsforløb blev løsningen specificeret i tæt samarbejde med en tværregional arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af en projektleder fra Danske Regioner, repræsentanter fra alle regioner, som alle har klinisk eller administrativ relation til screening i dag og CSC Scandihealth som leverandør.

Arbejdsgruppen fik demonstreret og skulle teste prototyper, samt afklare, om disse kunne tilpasses arbejdet med de regionale systemer. For at kunne frigøre tid, var det målet, at så mange processer, som muligt, skulle automatiseres. Eksempelvis er planlægningen af invitationerne, lavet som en automatisk proces baseret på justerbare parametre. Et dashboard sikrer, at screeningssekretærerne har et simpelt overblik over screeningen, og kan fokusere på specialsituationer eller henvendelser fra borgere.

Indlæg

Indlægget belyser, hvorfor behovet for at opnå enighed på tværs af regionerne er så vigtigt og samtidigt hvordan integration til nationale platforme medvirker til at nye løsninger kan skabes mere simpelt. Indlægget præsenterer, hvordan processen med det agile samarbejde har udmøntet sig. Der vil være fokus på, hvordan der i processen er opnået enighed, igennem brug af projektsite og prototyper. Prototyperne giver anledning til diskussioner om regionale arbejdsgange, hvor fællesnævneren skal findes og kompleksiteten reduceres. Der belyses samtidigt, hvordan det kan håndteres i løsningen, hvis der er områder, hvor den fælles løsning ikke er mulig. Desuden vises hvordan anvendelse af nationale standarder kan muliggøre automatisering af nationale sundhedsinitiativer, som f.eks. et screeningsprogram – og hvordan borgeren kan gøres til en aktiv medspiller, ved at de selv kan se egen status på Sundhed.dk og at de håndterer udførelsen af undersøgelsen.